Informatieoverdracht naar doven en slechthorenden verslechterd door corona

Uit recent onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat de communicatie tussen dove en slechthorende (DSH) patiënten en zorgpersoneel tijdens de corona crisis is verslechterd. Dat is zorgwekkend, want alleen al in Amsterdam zijn er 129.000 slechthorenden.

Dr. Anika Smeijers deed onderzoek naar de ervaringen van doven en slechthorenden tijdens de coronacrisis. Ze lette daarbij onder andere op hoe doven en slechthorenden de informatieoverdracht over het virus en de daarbij komende maatregelen beleefden.