We moeten durven de groep te benoemen, vindt Myron von Gerhardt (VVD Amsterdam)

In aanloop naar de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen maakt NAP Nieuws de serie Jonge Politieke Dromers. In deze serie gaat de redactie in gesprek met jonge partijleden.

Myron von Gerhardt (28), nummer drie van VVD Amsterdam, maakt zich zorgen over de veiligheid in de hoofdstad. We moeten niet bang zijn om te benoemen waar het meeste geweld vandaan komt. ‘Dit is niet profileren, dit is een risico-inschatting.’

De ‘betutteling’ van Amsterdam. Zo vat Myron von Gerhardt (28) zijn irritatie samen: hij vindt het maar niets dat tegenwoordig overal regels voor nodig zijn. De politicus uit Uithoorn mist de tijd dat Amsterdam een stad was met meer vrijheid. ‘We zijn een wereldstad maar soms heb ik het gevoel dat ik in een dorp woon.’

Amsterdam wordt volgens Von Gerhardt misschien bestuurd als een dorp, maar de stad heeft wel degelijk grootstedelijke problemen. Volgens de politicus hebben vooral vrouwen en mensen uit de LHBTIQ+-gemeenschap het hier zwaar. Von Gerhardt omschrijft dat deze groepen relatief vaak te maken krijgen met geweld. ‘Dit zijn de groepen die in Amsterdam het minst vrij kunnen leven.’ De VVD wil verschillende maatregelen invoeren om het geweld tegen hen aan te pakken.

Vrijheidsbrigade

Von Gerhardt weet duidelijk tegen wie deze maatregelen gericht moeten zijn: ‘Mensen met een niet-westerse achtergrond. Zij hebben vanuit hun cultuur en opvoeding vaak geen ervaring met deze gemeenschap.’ Binnen deze groepen is veel onbegrip over LHBTIQ+’ers en een negatief beeld van vrouwen, zegt Von Gerhardt. Hij noemt het daarom logisch dat het geweld tegen hen vaak afkomstig is van ‘jongeren uit West en Nieuw-West: mensen uit de moslimgemeenschap.’

Om zijn standpunt te onderbouwen refereert hij een onderzoek van de Gemeente Amsterdam uit 2021 over discriminatie tegen LHBTIQ+’ers. In dit rapport vertellen verschillende mensen van de LHBTIQ+-gemeenschap dat discriminatie vaak uit de hoek van tienerjongeren met een ‘niet-Nederlandse achtergrond’ komt. Volgens de onderzoekers is het onderzoek niet representatief, maar zijn er wel ‘patronen te herkennen’.

In het verkiezingsprogramma komt de VVD met een ‘vrijheidsbrigade’ om deze jongeren voorlichting te geven. Deze brigade moet gaan bestaan uit professionals, zoals docenten, agenten en ervaringsdeskundigen die langsgaan op scholen om met leerlingen in gesprek te gaan. Wie de verantwoordelijkheid moet dragen voor het aanstellen van deze professionals kan de VVD-politicus nog niet zeggen.

Groep benoemen

Von Gerhardt hoopt dat het geweld tegen de LHBTIQ+-gemeenschap zal afnemen. ‘Het is nodig om op scholen leerlingen te vertellen wat in Nederland normaal is.’ Hij geeft toe, alle Amsterdamse onderwijsinstellingen zouden baat hebben bij dit soort voorlichtingen maar de prioriteit ligt bij scholen waar daders en ‘bijna-daders’ zich bevinden. Dit zijn scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond, zegt de politicus. ‘Dit is niet profileren, dit is een risico-inschatting.’

Volgens Von Gerhardt zijn ‘bijna-daders’ mensen die gewelddadig gedrag zouden kunnen vertonen. Hij probeert zichzelf te nuanceren: ‘Ik zeg niet dat iedereen met een kleurtje of een niet-westerse achtergrond een jongen die met zijn vriendje loopt in elkaar zal slaan maar je moet ook niet ontkennen dat geweld vaak vanuit die hoek komt.’ Daarom blijft Von Gerhardt erbij: ‘Om het probleem op te lossen moet je durven om de groep te benoemen.’ 

Preventief fouilleren

Een andere maatregel die de VVD wil invoeren in Amsterdam is preventief fouilleren. Burgermeester Halsema heeft hier in september een proef mee gehouden. Slechts bij drie procent van de 2368 mensen werden wapens aangetroffen. Toch omschrijft Von Gerhardt de proef als een succes en wil dat de politie in de toekomst meer preventieve controles uitvoert. ‘We moeten beseffen wat voor afschrikwekkend effect deze controles hebben.’ Als iemand weet dat de kans groot is dat ze gecontroleerd kunnen worden, denkt diegene wel twee keer na voordat ze een wapen op straat dragen, beredeneert Von Gerhardt.

Verschillende Amsterdamse partijen, waaronder GroenLinks en D66, hebben hun zorgen uitgesproken over deze methode. De politie zou vooral etnische minderheden controleren. Op de vraag hoe de gemeente dit moet voorkomen, reageert Von Gerhardt stellig. ‘We moeten onze politie vertrouwen dat ze goed opgeleid worden en dit op zuivere wijze doen.’ Volgens de politicus zijn de voorlichtingen en preventieve controles hard nodig. ‘We moeten zorgen dat Amsterdam een stad blijft waar iedereen zichzelf kan zijn.’