Halsema over vernietiging duizenden boeken: ‘Zonde van het geld, maar enige oplossing’

De kostbare vernietiging van de gemeentepublicatie Onder de Amstel is ‘zonde van het geld,’ maar ook de ‘enige, onvermijdelijke oplossing’, laat burgemeester Halsema vandaag weten. Deze week bleek dat de hoofdauteur, stadsarcheoloog Jerzy Gawronski, zich jarenlang schuldig zou hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag op de archeologieafdeling van de gemeente Amsterdam. 

De publicatie van het boek, met veel aandacht voor Gawronski’s naam op de cover en het presentatiefeest, was volgens Halsema voor betrokkenen ‘een klap in het gezicht.’ Nu wil de gemeente de fout herstellen, en de vierduizend reeds gedrukte exemplaren vernietigen. Dat besluit leidt woensdag tot kritiek van de gemeenteraad. 

De misstanden op de afdeling Monumenten en Archeologie waren intern al jaren bekend, maar signalen van werknemers kwamen lange tijd niet terecht bij het integriteitsbureau van de gemeente. Pas begin vorig jaar begon het bureau met een onderzoek naar wangedrag op de werkvloer, na meldingen uit het management van de afdeling. Halsema laat tijdens de raadsvergadering weten: ‘Dat betekent dat het gedrag lange tijd heeft kunnen voortbestaan en er onvoldoende is ingegrepen. Dat is voor de betrokkenen buitengewoon akelig geweest.’ 

Zonde van het geld

Inhoudelijk zal er niets aan de tweede druk van de publicatie worden veranderd: Gawronski blijft dus nog steeds één van de dertig auteurs die aan het boek heeft meegewerkt.  Alleen op de omslag, het titelblad en de inhoudsopgave zal Gawronski’s naam worden verwijderd. De fractievoorzitter van het CDA, Diederik Boomsma, heeft bezwaren tegen de vernietiging van de eerste druk. Tijdens de raadsvergadering spreekt hij zich dan ook fel uit: 

‘De gemeente doet niet wat ze moet doen – optreden tegen wangedrag – en wél wat ze niet moet doen, namelijk boeken vernietigen. Wat levert het nou concreet op om alleen de naam van de kaft te halen?’ 

De verwijdering van Gawronski’s naam zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk 150.000 euro gaan kosten. ‘Zonde van het geld’, zegt Halsema. ‘Maar wij zagen dit als de enige, onvermijdelijke oplossing. Zelf had ik het liever anders gezien.’