Wethouder Pels over ‘groen’ elektriciteitsstation Uilenburg: ‘Uitkopen omwonenden realistische optie’

Het elektriciteitsstation Uilenburg, in het centrum van de stad, baart buurtbewoners grote zorgen. Bij langdurige blootstelling aan de elektromagnetische velden van het onderstation, is de kans op gezondheidsrisico’s bij kinderen en volwassenen hoger. ‘Uitkopen is de allerlaatste optie, maar we gaan het waarschijnlijk wel nodig hebben,’ aldus wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) tijdens de raadsvergadering afgelopen woensdag. 

Vanaf 2040 wil Amsterdam aardgasvrij zijn. Dit betekent dat er meer duurzame en toekomstbestendige energie voor in de plaats komt. Onderstations zijn elektriciteitsstations die energie opwekken en opslaan in eigen grond. Omdat er in een hoog tempo gebouwd wordt in de stad, neemt de vraag naar een groter elektriciteitsnet voor onder andere bedrijven en woningen sterk toe. 

Om de energietransitie te realiseren willen wethouders Pels, Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening), en Shula Rijxman (Zorg) 29 ‘schone’ onderstations bouwen. De stad telt nu 23 van die stations. Twaalf van de al bestaande stations worden de komende tijd vernieuwd en uitgebreid, waarvan locatie Uilenburg de eerste zal zijn. 

Tijdens de bouw worden er boven- en ondergrondse hoogspanningslijnen geplaatst. De Gezondheidsraad bevestigde in 2018 dat er een mogelijkheid is dat de kans op leukemie bij kinderen en volwassenen hoger is bij omwonenden van deze kabels. Langdurige blootstelling wordt uit voorzorg afgeraden. ‘Maar Uilenburg zal geen proeftuin worden,’ aldus Pels. 

Raadslid Erik Bobeldijk (SP) vroeg de wethouder om het uitkopen van buurtbewoners, wanneer het stralingsniveau te hoog is, ‘in alle gevallen te vermijden.’ Volgens de woordvoerder van Pels hangt het uitkopen af van een aantal randvoorwaarden. Onder andere de straal waarin de woning zich bevindt en de aanwezigheid van jonge kinderen in een woning, spelen een rol.