Tochtstrips en ledlampen: in 2023 loont het verduurzamen van je huis

De gemeenteraad heeft besloten in een hoger tempo huizen te verduurzamen om de energiekosten voor Amsterdammers te drukken. Loont het verduurzamen van je huis met zonnepanelen en waterbesparende douchekoppen, na de stijging van de energieprijzen? 

‘Omdat er nu subsidies zijn is het geïnvesteerde geld makkelijker terug te verdienen, en door te verduurzamen stijgt de waarde van een woning,’ zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van kenniscentrum RaboResearch. ‘Je moet geen gouden bergen verwachten, maar de energierekening kan wel met een paar tientjes omlaag gaan.’

Uit een onderzoek van Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het in 2020 niet rendabel was om huizen energieneutraal te maken door bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, of een warmtepomp te installeren. Een pand is energieneutraal als het verbruik op jaarbasis op nul uitkomt, door zelf energie op te wekken. In veel gevallen moest er per huishouden tienduizenden euro’s geïnvesteerd worden.

 Per 1 januari is daar verandering in gekomen: de subsidies voor het verduurzamen van een huis zijn verhoogd. Deze zijn aan te vragen via het Rijk, de provincie, of de gemeente. 

Energiearmoede grootst in particuliere huursector

Volgens een onderzoeksrapport van vereniging Eigen Huis groeide het aantal huizeneigenaren die overgaan op verduurzaming het afgelopen jaar met 30 procent. ‘De wachtlijst voor het installeren van zonnepanelen, en het tekort aan materialen in de bouwsector is het afgelopen jaar nog verder gestegen,’ zegt Groot. De jaren daarvoor steeg het tekort aan materialen al door de gevolgen van corona.

Maar volgens Groot treft de energiearmoede vooral de Amsterdamse huursector. Verhoudingsgewijs wonen er in de particuliere huursector – die in Amsterdam bijna twee keer zo groot is dan elders in het land – veel huishoudens met een laag inkomen. ‘Deze groep levert nu een groot deel van hun rekening in aan hoge energiekosten.’

Energiebespaarservice

Steffen Olijdam, operationeel manager van energieadviesbedrijf Klimaatroute, helpt huishoudens bij het verduurzamen van hun woning. ‘Vooral bij mensen met een lager inkomen is de wil er wel. Maar vaak weten mensen niet wat ze in en rondom het huis kunnen veranderen en hoe dat moet,’ zegt hij. ‘Wat vooral niet helpt is dat deze groep voornamelijk in slecht geïsoleerde huurhuizen woont, waarin maar beperkte maatregelen mogelijk zijn.’ Hij noemt tochtstrips, waterbesparende douchekoppen en ledlampen als kleine besparende maatregelen. 

In november heeft wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) de ‘energiebespaarservice’ opgezet, om deze groep Amsterdammers te helpen. Een initiatief waarbij in zes maanden tijd 24.000 huishoudens worden verduurzaamd. Sinds november zijn er al 15.000 huizen geholpen door Klimaatroute en Winst uit je woning.

Volgens Olijdam heeft de gemeente een nieuwe aanpak om te beslissen waar de twee energieadviesbureaus als eerste aan de slag gaan. ‘De wijken waar de energiearmoede het grootste is hebben onze prioriteit.’ Klimaatroute is op dit moment werkzaam in wijken in Noord, Nieuw-West en Zuidoost.

Voor grotere maatregelen, zoals isoleren, stelt het Rijk 4 miljoen euro beschikbaar met het Nationaal Isolatieprogramma. Het doel: voor 2030 2,5 miljoen woningen isoleren, waarvan 1 miljoen in de huursector. ‘Verduurzamen begint namelijk echt bij het isoleren van je woning,’ aldus Olijdam.