Dit willen de Noord-Hollandse partijen met Schiphol

Schiphol is een van de heetste hangijzers tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van Noord-Holland. De luchthaven staat steeds vaker onder druk door problemen op de werkvloer en zorgen over het klimaat. Hoe kijken de Noord-Hollandse partijen in de Staten naar de toekomst van Schiphol?

Met meer dan 50 miljoen reizigers in 2022 is Schiphol een van de drukste vliegvelden van Europa. Alleen de vliegvelden van Istanboel, Londen en Parijs waren vorig jaar drukker. Tegelijkertijd werd er op de website vliegherrie.nl meer dan 130 duizend keer geklaagd over geluidsoverlast van vliegtuigen. Natuurorganisaties en milieuactivisten maken zich zorgen over de uitstoot van broeikasgassen en stikstof die gepaard gaan met vliegen.

Vorig jaar namen de Provinciale Staten een motie aan van PvdA en GroenLinks die reclame voor vliegvakanties aan banden moet leggen. Officieel is het Rijk verantwoordelijk voor Schiphol. Doordat de Provincie verantwoordelijk is voor de omgeving van het vliegveld kan ze toch invloed uitoefenen. Samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat overlegt de gedeputeerde over de toekomst van de luchthaven. Zo worden er afspraken gemaakt over het aantal nachtvluchten en aanvliegroutes.

GroenLinks

GroenLinks pleit voor een krimp van Schiphol. ‘Een gezonde leefomgeving en het Schiphol zoals we het nu kennen gaat niet samen’, schrijft de partij in zijn verkiezingsprogramma. De grens zou moeten liggen op 400 duizend vluchten per jaar. In het jaar voor de coronapandemie had Schiphol 496 duizend aankomende en vertrekkende vluchten per jaar. In 2022 was dit aantal gekrompen tot 397 duizend, net acceptabel dus voor de partij.

PvdA

De Partij van de Arbeid noemt Schiphol slechts één keer in haar verkiezingsprogramma. Schiphol komt langs bij het kopje leefbaarheid. De partij zegt beter te willen kijken naar de leefbaarheid en gezondheid van mensen. ‘De mens staat bij de PvdA altijd centraal’.

VVD

De VVD vindt dat Schiphol een belangrijke aantrekkingskracht heeft op buitenlandse bedrijven. Schiphol en die bedrijven zorgen voor veel banen in de regio. Wel vindt de partij dat Schiphol moet voldoen aan natuurregels en voor minder geluidsoverlast moet zorgen. Daarnaast moet het vliegen ook ‘schoner en duurzamer’. ‘De balans tussen economische groei en leefbaarheid is en blijft uitdagend.’

D66

D66 vindt dat de provincie zich meer moet bemoeien met Schiphol zodat inwoners meer inspraak hebben in het beleid rond het vliegveld. Om de geluidsoverlast te verminderen wil de partij minder nachtvluchten op de luchthaven toestaan. Ook wil de partij Schiphol omvormen tot een vervoersknooppunt met in plaats van korte vluchten, internationale treinen. Van D66 mag Schiphol niet meer verder groeien.

CDA

Het CDA wil net als D66 dat treinen een belangrijkere plek in gaan nemen op Schiphol om korte vluchten te vervangen. Het aantal toelaatbare vluchten ligt voor het CDA op 440 duizend. Daarnaast wil de partij dat er voor omliggende dorpen vliegtuigvrije dagen zijn, waarop er niet over het dorp gevlogen wordt.

Partij voor de Dieren

Volgens de Partij voor de Dieren moet de provincie inzetten op het krimpen van de luchtvaart. Schiphol moet vervuilde grond rond de luchthaven laten reinigen. Ook moeten de normen die gelden gehandhaafd worden. Rond Schiphol moet grasrijk landschap worden veranderd in velden met zonnepanelen om ongelukken met vogels te voorkomen.

PVV

De Partij voor de Vrijheid schrijft in haar verkiezingsprogramma niet over Schiphol. Wel verzet de partij zich tegen de inperking van keuzevrijheid. De overheid moet mensen niet dwingen vegetarisch te eten, automobilisten treiteren of vliegen moeilijker maken.