Snelle stijging aantal Amsterdamse kinkhoestgevallen

Het aantal kinkhoestgevallen in Amsterdam is de afgelopen maanden sterk toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de GGD, opgevraagd door NAP Nieuws. Eerder deze week werd duidelijk dat het RIVM zich zorgen maakt over de landelijke toename van aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek wordt door kinkhoest.

In 2024 werd tot 14 februari 85 keer melding gemaakt van kinkhoest bij de GGD. Volgens de gezondheidsdienst waren er in eerdere jaren ‘aanzienlijk minder meldingen’ gedurende deze tijdsperiode. In de jaren voorafgaand aan de coronacrisis was er in deze periode sprake van enkele tientallen meldingen. Tijdens corona ging het zelfs slechts om enkele gevallen.

Het aantal meldingen dat de GGD afgelopen januari ontving (48), is zelfs het hoogste aantal meldingen in de afgelopen zeven jaar. Tussen april 2020 en september 2023 kwam het maandelijkse aantal meldingen niet boven de 10 uit. Sinds die tijd is het aantal meldingen exponentieel gestegen.

Natuurlijke immuniteit

Eerder deze week meldde het RIVM dat het aantal pasgeboren baby’s dat ernstig ziek is door kinkhoest de afgelopen weken landelijk snel toeneemt: voornamelijk in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In Amsterdam zijn sinds de jaarwisseling zeven meldingen gemaakt van zuigelingen met kinkhoest. Minimaal drie van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de GGD verklaart de snelle stijging van het aantal kinkhoestgevallen vooral door het relatief lage aantal ziektegevallen in de coronaperiode: ‘Hierdoor is vrijwel geen immuniteit tegen kinkhoest door natuurlijke expositie opgebouwd. Er zijn daardoor nu relatief meer mensen vatbaar om kinkhoest te ontwikkelen na contact met iemand met kinkhoest.’

Vaccinatie

Ook gevaccineerde personen kunnen kinkhoest krijgen: ‘Dit is ook niet direct een groot probleem, omdat kinkhoest vooral voor jonge kinderen een bedreiging vormt. Daarmee zijn er meer mensen die een potentieel infectierisico kunnen vormen voor (ongevaccineerde) zuigelingen.’

De GGD maakt zich vooral zorgen om die onbeschermde zuigelingen: ‘Dit was en is de reden dat de maternale kinkhoestvaccinatie is ingevoerd als advies voor alle zwangeren en de reden voor kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma.’ Geen van de besmette Amsterdamse zuigelingen was gevaccineerd tegen kinkhoest.