Vijf vragen over de miljoenen voor Metropoolregio Amsterdam

Het Rijk heeft de toekenningen van de Regio Deals bekendgemaakt. Er is onder andere een bedrag van 40 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Metropoolregio Amsterdam. In dit samenwerkingsverband bundelen de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam hun krachten. Vijf vragen over de Regio Deals.

Metropoolregio Amsterdam

Wat is een Regio Deal?

In Regio Deals werken de Rijksoverheid en regio’s samen om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken wordt dit ingezet. 

Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken verklaart: ‘Voor een klein land als Nederland zijn de verschillen tussen regio’s te groot. Terwijl het pas goed gaat met Nederland als het in iedere regio goed gaat. Daarom hebben we de Regiodeals in het leven geroepen. Met de 22 deals die vandaag zijn aangewezen kunnen regio’s aan de slag met die zaken die voor hen belangrijk zijn. Zoals onderwijs dat beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt, een gezondere woonomgeving of betere bereikbaarheid.’

Hoe wordt het bedrag verdeeld en waarom krijgen juist deze regio’s een financiële impuls?

Het bedrag van 40 miljoen voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is beschikbaar voor het verbeteren van de bestaanszekerheid, leefbaarheid en gemeenschapszin. De helft van het geld is voor projecten in Amsterdam Zuidoost, de andere helft voor Metropoolregio Amsterdam-West, die zich uitstrekt van Beverwijk tot Hoofddorp

Het bedrag van 20 miljoen euro ‘helpt Zuidoost bij het doorbreken van achterstelling in buurten waar de problemen het grootst zijn en het aanpakken van de achterstanden van fysieke en mentale gezondheid’, aldus demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken). 

Daarnaast is hetzelfde bedrag toegekend aan de MRA-West. Minister De Jonge wijst op de hoge milieudruk in dit gebied, veroorzaakt door luchtverontreiniging en geluidsoverlast, en benadrukt de noodzaak van gerichte maatregelen om deze kwesties aan te pakken.

Op welke manier hebben de regio’s invloed op de besteding van het bedrag?

Bij het sluiten van een Regio Deal komen de regio’s zelf met plannen en ideeën om complexe opgaven aan te pakken. Het Rijk financiert maximaal de helft van de benodigde investering. De Rijksbijdrage is eenmalig en bedraagt minimaal 5 miljoen euro en maximaal 40 miljoen euro.

Woordvoerders van de stadsdelen waren niet beschikbaar voor commentaar over de precieze bestemming van het geld.

Komen er nog andere Regio Deals?

Dit is de vijfde ronde van de regionale samenwerkingsinitiatieven; in de voorgaande vier rondes zijn er in totaal 44 van dergelijke initiatieven gestart. In de huidige ronde zijn er 29 voorstellen ingediend, waarvan er 22 zullen worden uitgewerkt, waaronder initiatieven voor Amsterdam Zuid-Oost en MRA-West. Naar verwachting zal er later in 2024 een zesde ronde plaatsvinden, waarvoor het kabinet een totaalbedrag van 216,6 miljoen euro heeft toegewezen.