Surinaamse Amsterdammer voelt zich vaakst gediscrimineerd

Surinaamse Amsterdammers vinden veruit het vaakst dat zij gediscrimineerd worden. Dat blijkt uit onderzoeksgegevens van het Bureau Onderzoek en Statistiek. Dezelfde gegevens tonen aan dat niet-westerse allochtonen zich in Amsterdam vaker gediscrimineerd voelen dan westerse allochtonen of autochtonen. Bijna een kwart van de Surinaamse Amsterdammers voelde zich afgelopen jaar gediscrimineerd, tegenover dertien procent van de […]

De nieuwe oudere woont in Noord

Het aantal 65-plussers in Amsterdam is voor het eerst sinds de jaren ’70 weer gestegen. Voor de nieuwe generatie ouderen is stadsdeel Noord de place to be.

Ghanezen vierde grootste groep Amsterdamse allochtonen

Ghanezen vormen de vierde grootste groep niet-westerse allochtonen in Amsterdam. Uit een telling van Bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam blijkt dat er in 2012 rond de 14.500 Ghanezen in de hoofdstad woonden. Deze cijfers betekenen dat de Ghanezen de Antillianen hebben ingehaald als vierde grootste groep niet-westerse allochtonen.