Ghanezen vierde grootste groep Amsterdamse allochtonen

De Ghanese vlag. Foto: David Whillan via Flickr.
De Ghanese vlag. Foto: David Whillan via Flickr.
Ghanezen vormen de vierde grootste groep niet-westerse allochtonen in Amsterdam. Uit een telling van Bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam blijkt dat er in 2012 rond de 14.500 Ghanezen in de hoofdstad woonden, waarvan 3000 zonder papieren. Deze cijfers betekenen dat de Ghanezen de 12.000 Antillianen hebben ingehaald als vierde grootste groep niet-westerse allochtonen. De Antillianen staan nu op de vijfde plaats.

“Voor elke drie Ghanezen met Nederlands paspoort bestaat er een vierde zonder,” zegt Jeroen Slot, hoofd van O&S in Amsterdam. Sinds 2008 steeg het aantal legale Ghanezen in Amsterdam gemiddeld met 3.25 procent, tegenover 0.93 procent bij de Antillianen. Jeroen Slot noemt het generaal pardon uit 2007 en familiehereniging als mogelijke oorzaken voor de groei.

Uit de laatste telling in januari 2012 blijkt dat het aantal legale Antillianen een grotere groep vormt dan de Ghanezen, met respectievelijk 12.000 en 11.500 mensen. Uit een tweede telling blijkt echter dat de gemeente schat dat er ten minste 3000 Ghanezen zonder papieren in Amsterdam verblijven. Ongeveer tweederde van de Ghanezen woont in stadsdeel Zuidoost.

De drie grootste groepen niet-westerse allochtonen in Amsterdam vormen in aflopende volgorde de Marokkanen (71.500), Surinamers (68.500) en Turken (41.500). In 2012 telde de hoofdstad 800.000 inwoners. Ghana ligt in West-Afrika en telt 24 miljoen inwoners.