Ghanezen vierde grootste groep Amsterdamse allochtonen

Ghanezen vormen de vierde grootste groep niet-westerse allochtonen in Amsterdam. Uit een telling van Bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) van de gemeente Amsterdam blijkt dat er in 2012 rond de 14.500 Ghanezen in de hoofdstad woonden. Deze cijfers betekenen dat de Ghanezen de Antillianen hebben ingehaald als vierde grootste groep niet-westerse allochtonen.

Anarchistisch en christelijk: ‘Soms zijn wij ongehoorzaam’

In de Bijlmer staat het Jeannette Noëlhuis, een door anarchistische christenen gerunde woongemeenschap die onderdak biedt aan illegalen. “Soms is onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden.”

De komst van de nieuwe Spaanse gastarbeider

Vijftig jaar na de komst van de eerste Spaanse gastarbeiders komt er nu een nieuwe groep Spanjaarden naar Nederland: de nieuwe gastarbeiders. Zij zijn tijdelijk op zoek naar werk in het buitenland, want in hun vaderland een baan vinden wordt moeilijk nu het er slecht gaat met de economie.

Nieuw in Nederland? Zoek het zelf maar uit

Door Eva Rooijers en Marjolein van de Water Als het aan het nieuwe kabinet ligt worden migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.  Leidt dit tot meer participatie, zoals de regering wil, of zet het de kwaliteit van de inburgering onder druk? Tien vrouwen met kleurige hoofddoeken rennen om een tafel heen, zwaaien met hun armen […]