"Iedere stap van de buurman is hoorbaar"

Het aantal meldingen van burenoverlast in Amsterdam is het afgelopen jaar met 22 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van bemiddelingsorganisatie BeterBuren, dat begin maart wordt gepubliceerd. De meeste meldingen zijn afkomstig uit stadsdeel West. In veruit de meeste gevallen gaat het om geluidsoverlast.

Treiteraars opgepast

Structurele treiteraars die niet naar bemiddeling willen luisteren zullen door burgemeester Van der Laan persoonlijk uit huis gezet worden. Stoere taal, maar is het mogelijk?

Burendag: kneuterige commercie

Image via Wikipedia Douwe Egberts probeert buren morgen voor het vierde jaar samen aan de koffie te krijgen. Kenners betwijfelen of Nederlands grootste koffiemaker zich echt bekommert om sociale samenhang. AMSTERDAM – Morgen kan de goede buur zijn hart weer ophalen. Op ten minste zestig plaatsen in Amsterdam kan hij multicultureel eten, sporten of picknickbankjes […]