Onduidelijkheid over Engels op Amsterdamse pabo’s

Het vak Engels is wél onderdeel van het officiële lesprogramma van de pabo aan de HvA en de academische pabo aan de UvA. Dat laten beide scholen weten in een reactie op D66 Amsterdam, dat in een initiatiefvoorstel stelt dat meertalig onderwijs niet in het onderwijsprogramma zou zijn opgenomen.