Onduidelijkheid over Engels op Amsterdamse pabo’s

Het vak Engels is wél onderdeel van het officiële lesprogramma van de pabo aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de academische pabo aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Dat laten beide scholen weten in een reactie op het initiatiefvoorstel van D66 Amsterdam, waarin staat dat vroegtijdig vreemdtalenonderwijs (vvto) – dat mag worden ingevuld met Engels en gericht is op didactiek in zowel onder- als bovenbouw – niet in het onderwijsprogramma zou zijn opgenomen.

“Dat is een misverstand”, aldus een woordvoerster van de HvA. Volgens haar is Engels onderdeel van het curriculum en krijgen studenten in het tweede en derde jaar Engels taalvaardigheid en didactiek van een vakdocent. Ook Ineke Schaveling, directeur lerarenopleidingen en universitaire pabo aan de UvA, laat weten dat Engels in het vierde jaar van het programma is opgenomen. De opleiding bestaat echter pas drie jaar, waardoor studenten pas vanaf het studiejaar 2013/2014 Engels krijgen. Wel krijgen de huidige derdejaars studenten een introductie in het lesgeven van Engels.

Het lesprogramma aan de UvA is uitsluitend gericht op de didactiek van het Engels. Studenten leren hoe ze Engelse les geven aan de onder- en bovenbouw van de basisschool, aldus Schaveling. Reden dat studenten geen college krijgen over Engelse taalvaardigheid is dat de ze in elk geval op vwo-niveau Engels beheersen. Ook moeten studenten veel Engelstalige literatuur lezen op de universiteit, waardoor ze de taalvaardigheid al moeten hebben. Schaveling: “Daar kunnen ze zich goed mee redden als ze een Engelse les moeten geven aan achtste groepers. Dat durven we wel met zekerheid te zeggen.”

Onduidelijkheid
D66 Amsterdam liet 4 februari weten dat op slechts twaalf van de 208 (5,7%) Amsterdamse basisscholen vvto wordt gegeven, terwijl “het goed beheersen van het Engels een pré is op de arbeidsmarkt”. Landelijk geeft gemiddeld 12% van de scholen meertalig onderwijs. Volgens de partij is het taalvaardigheidsniveau van docenten belangrijk voor het niveau van leerlingen. Basisschoolleraren moeten daarom tijdens de pabo hiervoor worden opgeleid. Zowel de HvA als de UvA zou tweetalig onderwijs echter niet in het officiële studieprogramma hebben opgenomen.

Een voorlichter van D66 Amsterdam laat weten dat de partij zich baseert op And yet all different, een onderzoek naar Engels op pabo’s in Nederland van de Universiteit Leiden. Daarin worden de Amsterdamse pabo’s niet genoemd. Ook zouden coördinatoren van beide opleidingen hebben aangegeven dat Engels niet in het officiële programma staat.

Zowel de UvA als de HvA noemt dit “interessant” en bestrijdt dat de coördinatoren dat hebben gezegd. Volgens Schaveling (UvA) heeft de coördinator zeker gezegd dat het in het vierdejaarsprogramma staat. “D66 moet dat verkeerd hebben begrepen.”