Gemeente en ondernemers beheren samen Rode Loper

AMSTERDAM – 28 jan. De gemeente Amsterdam gaat samen met lokale ondernemers het gebied tussen het Statonsplein en Weteringcircuit beheren. Het gezamenlijke beheer moet ingaan na de grootscheepse renovatie van de Rode Loper die het Damrak, het Rokin, de Vijzelstraat en de Vijzelgracht beslaat. Volgens de projectleider Rob Pistor is de tijd rijp voor deze in Amsterdam nieuwe vorm van beheer van de openbare ruimte. Pistor deed zijn uitspraken tijdens de derde inspraakavond over de Rode Loper.

‘Tien jaar geleden sloten we een convenant met de ondernemers van het Rokin. De afspraken waren voor de ondernemers vrijblijvend. De gemeente moest van alles en de ondernemers wilden van alles.’ Pistor merkt een verandering in de opstelling van ondernemers. ‘Ondernemers worden nu vertegenwoordigd door mensen die graag mee willen denken en samen met de gemeente de buurt beter willen maken. Vroeger stuurden ze advocaten.’

Hoe het gezamenlijke beheer er precies gaat uitzien, weet Pistor nog niet. ‘Maar dit kan geen nieuw idee zijn. Ergens in het land moet dit al bestaan.’ Pistor denkt bijvoorbeeld aan het aanstellen van een conciërge voor een bepaald gebied die oplet en de ruimte onderhoudt. Voor het beheer van het Rembrandtplein na de herinrichting bestaan soortgelijke plannen volgens Pistor.

De man achter de Rode Loper legt niet voor niets veel nadruk op het beheer van de ruimte na de renovatie. ‘Wij als overheid hebben laten verloederen wat we vijftien jaar geleden hebben aangelegd. Ook ondernemers dragen daarvoor verantwoordelijkheid.’ Het achterstallige onderhoud wordt in de nota van uitgangspunten van De Rode Loper genoemd als één van de aanleidingen voor de renovatie.

Voorzitter van Vereniging Ondernemers Rokin Willem Koster zegt nog niet op de hoogte te zijn van de plannen van Pistor. Als er in de toekomst een nieuwe vorm van samenwerking komt tussen ondernemers en de gemeente lijkt hem dat ‘zeer positief’. Op landelijk niveau wordt er onder de noemer Bedrijfsgerichte Gebiedsverbetering (BGV) over dit soort samenwerking gediscussieerd. Ondernemers zien kansen, maar vrezen tegelijkertijd dat de samenwerking kan uitlopen op een verkapte vorm van belastingheffing wanneer overheden kostenposten van zichzelf naar ondernemers proberen te verschuiven.

De inspraak over de nota van uitgangspunten sluit op 13 februari. Op 7 april zal het dagelijks bestuur van het stadsdeel reageren op de opmerkingen van ondernemers en bewoners die tijdens de inspraakbijeenkomsten zijn gedaan of schriftelijk zijn ingeleverd. De aangepaste nota moet vervolgens door de stadsdeelraad, het stadsbestuur en de gemeenteraad worden goedgekeurd.

Lees ook:
Leuk zo’n Rode Loper. Maar wat doe ik met m’n auto?
Ondernemersvereniging Rokin eist compensatie