'Mensen rond Tsjernobyl gezonder geworden door straling'

foto: Robert BuzinkWat doet een klimaatscepticus op het verjaardagsfeestje van antikernenergieclub WISE? We vroegen het aan Theo Richel. Richel werkt als journalist voor De Groene Rekenkamer, een stichting die vindt dat het allemaal wel meevalt met de gevaren van kernenergie.

Wat doet U op het dertigjarige jubileum van anti-kernenergieclub WISE?

Ik kom zelf uit de anti-kernenergiebeweging dertig jaar geleden. Ik wilde mijn oude collega’s weer eens zien. En ook met ze discussiëren. Ik vind dat ze er helemaal verkeerd tegenaan kijken. De gevaren van kernenergie worden zwaar overdreven.

Wat vindt U van de strijd tegen kernenergie?

Ik werk voor de Groene Rekenkamer, een kritische milieu-organisatie. Wij zijn een groot voorstander van kernenergie. Er is veel te veel aandacht voor milieu in Nederland en in de wereld. Er zijn veel belangrijkere dingen.

Zat U eind jaren zeventig ook regelmatig met kettingen aan blokkades vastgeklonken?

Nou, ik ben wel betrokken geweest bij die acties. Ik heb voor de kerncentrale Dodenwaard gelegen. In zo’n tentenkamp.

Wat heeft U zo radicaal van standpunt doen veranderen?

Het feit dat steeds duidelijker wordt dat straling veel en veel ongevaarlijker is dan we altijd gedacht hebben. En dat gevaar is toch het hart van alle acties tegen kernenergie. De evolutie heeft ons geen orgaan gegeven om straling waar te nemen omdat er eigenlijk nooit gevaarlijke straling voorkomt. Het was niet nodig.

Tsjernobyl?

Dat is een tamelijk klein ongeluk geweest. De kern is in de fik gevlogen. Er zijn dertig mensen doodgegaan. Dat kwam door straling en dat is erg. Alle mensen in de omgeving hebben een extra dosis straling gekregen. Uit onderzoek is gebleken dat die daar misschien wel wat gezonder door zijn geworden. Kortom, straling is in super hoge dosis heel gevaarlijk, maar al vrij snel ongevaarlijk. Er is dus geen reden om bang te zijn.

Radioactief afval?

Men zegt dat je dat niet mag opbergen in de grond omdat iemand het dan over duizend jaar op zou kunnen graven. Maar als iemand dat over duizend jaar opgraaft is daar helemaal niets mee aan de hand.

U heeft heel andere meningen dan de meeste mensen hier. U heeft een aantal van hen geïnterviewd voor uw website. Wat is de grootste onzin die U vandaag gehoord heeft?

Heel veel mensen zeggen ‘het is maar hoe je er tegenaan kijkt’. Vaak is dat een afweerreactie. Mensen zijn bang en weten er weinig vanaf. Maar het is niet ‘maar hoe je er tegen aankijkt’. Eén en één is twee. We hebben het hier over feiten. Check ze maar. Wat me het meest verbaast, is dat al die feiten die ik hier over straling presenteer niet bekend zijn. Bij de antikernenergiebeweging!

U schrijft over die feiten op uw website. Is dat uw hoofdactiviteit?

We zijn een soort van milieudefensie, maar dan een organisatie die zich echt inzet voor de gezondheid van de mensen.

Ik hoorde U net zeggen ‘mensen denken dat ik betaald word door de olie-industrie’. Vertegenwoordigt U een bepaalde groep?

We zijn zo arm als de ratten. Net zo arm als WISE. Dat is ook niet verschrikkelijk, het is allemaal liefdewerk.

Krijgt U subsidie van de overheid?

Nee, we hebben een paar honderd donateurs en daar doen we het mee.

Veel Amerikaanse organisaties worden wel betaald door de industrie.

Ook dat is onzin. Nu ja, ze krijgen misschien af en toe wel iets toegestopt. Maar dat staat in geen verhouding tot wat de milieu-organisaties krijgen. Alleen in Nederland krijgen ze al iets van 16 miljoen van de postcodeloterij.

Dat hebben we inderdaad in De Telegraaf kunnen lezen.

O, dat heb ik jaren geleden zelf al gepubliceerd hoor. Het is nog veel doller. Al die arme oudjes die daar doodsbang kermend van de kanker op hun bed dood liggen te gaan die sturen al hun legaten naar de groene beweging. Daar liggen vermogens. Die zijn schatrijk.

Vergeleken daarmee heeft U weinig geld?

Nee, wat ik wilde zeggen is: stel dat we wel door de olie-industrie betaald zouden worden. Het is lekker makkelijk om dan te zeggen ‘hij wordt door de olie-industrie betaald. Nu hoef ik dat stuk niet meer te lezen.’ Nee, luiwammes. Dan kan het nog steeds heel goed zijn dat ik gelijk heb. En dat is waar het om gaat.