Olij: Amsterdam naar tien stadsdelen

foto: Robert BuzinkAMSTERDAM, 3 feb. Stadsdeelvoorzitter van Oud-West Bouwe Olij (PvdA) wil van veertien naar tien stadsdelen. Dat zei hij tijdens het politiek café van de VVD afgelopen maandag. Voorheen was Olij altijd strikt tegen iedere vorm van fusie van de stadsdelen. Hiermee reageert hij op het advies van de Commissie-Mertens van drie weken geleden om Amsterdam terug te brengen naar zeven stadsdelen. ‘Zeven gaat mij te ver maar ik ben bereid tot een compromis, ik weet hoe de politieke wind waait’.

De Commissie-Mertens kwam tot de conclusie dat met zeven stadsdelen het bestuurlijke stelsel van Amsterdam verbeterd kan worden. Na de uitkomst van het advies zei Olij in Het Parool geen goed woord over te hebben voor het rapport van de commissie-Mertens. Olij is een voorstander van kleine stadsdelen.

De stadsdeelvoorzitter lijkt zijn mening bijgesteld te hebben. Olij: ‘In West zijn we in overleg of we van zeven stadsdelen naar drie kunnen komen. Als we daar uit zijn dan komen we uit op tien stadsdelen in Amsterdam. Daar kan ik mee leven.’ In dat geval worden de Baarsjes en Oud-West samengevoegd worden tot één stadsdeel, net als Osdorp en Slotervaart. Ook Westerpark, Bos en Lommer en Geuzenveld-Slotermeer zouden dan moeten fuseren. Olij staat daarin niet alleen. Meerdere PvdA stadsdeelvoorzitters pleiten voor tien stadsdelen.

Volgens Dennis Straat (VVD) van de commissie-Mertens die ook deelnam aan het debat, zijn tien stadsdelen ‘een slecht plan’. Straat vindt dat er moet worden gezocht naar een oplossing op de lange termijn. ‘Met tien stadsdelen krijg je deze bestuurlijke discussie over een paar jaar weer. Men moet niet zoeken naar een compromis maar lef tonen en doorpakken zodat we twintig jaar met dit nieuwe stelsel vooruit kunnen.’

Volgens Olij bestaat er met zeven stadsdelen het gevaar dat de centrale stad uit elkaar valt. Hij peit voor een ondergrens van 60.000 inwoners in plaats van 80.000. ‘Je ziet nu al bij de grote stadsdelen zoals Noord en Zuidoost dat ze tegen gemeente zeggen: we doen het zelf, op onze manier. Dat ga je niet tegen.’

Tijdens de ledenvergadering van de PvdA anderhalve week geleden bleek dat de PvdA zich frontaal tegen het advies keerde om het aantal stadsdelen te halveren. De vergadering liet zien dat de PvdA op stadsdeelniveau tegen de fusie is, terwijl de PvdA in de Stopera positief over het plan is.

De PvdA komt op 14 februari opnieuw bij elkaar om een ‘definitief standpunt’ over de stadsdelen te bepalen. De gemeenteraad beslist in juni over het advies van de Commissie-Mertens.