Onduidelijkheid over toename geweld tegen homo's

2852322186_ed667f0f58Hoewel geweld tegen homo’s in Amsterdam vorig jaar met 30 procent steeg, is het de vraag of het geweld daadwerkelijk is toegenomen. De stijging wordt mogelijk veroorzaakt doordat slachtoffers meer naar buiten treden en de politie het geweld beter registreert.

AMSTERDAM, 17 feb. In Amsterdam lijkt het geweld tegen homo’s toe te nemen. Vorig jaar noteerde de Amsterdamse politie 300 voorvallen van geweld tegen homo’s en lesbiennes, terwijl er in 2007 231 incidenten waren. Van de 300 geweldsincidenten, waren er 54 gevallen van fysiek geweld en 44 bedreigingen. In de overige 202 gevallen ging het bijvoorbeeld om discriminerende opmerkingen en berovingen.

Een flinke stijging van het geweld tegen homo’s? Volgens Pierre van der Steen, verantwoordelijk voor de operationele zaken van het homonetwerk Roze in Blauw van de Amsterdamse politie, is deze vraag niet te beantwoorden. Roze in Blauw maakt zich sinds 2007 sterk voor betere registratie van zowel fysiek als verbaal geweld tegen homo’s. Voorheen kon de politie in haar registratiesysteem wel aangeven dat er sprake was van geweld tegen homo’s. Veel agenten wisten dat echter niet.

Roze in Blauw lanceerde in 2007 een campagne om politieagenten meer bewust te maken van homogerelateerd geweld. Door een paar extra vragen te stellen aan slachtoffers, kan nu beter in kaart worden gebracht of een klap in het gezicht ‘zomaar’ plaatsvond of mogelijk met de seksuele geaardheid van het slachtoffer te maken had, aldus Van der Steen. Bovendien is er voor slachtoffers sinds 2007 de mogelijkheid om incidenten anoniem te melden, telefonisch of via hatecrimes.nl. Hierdoor is de drempel om aangifte te doen lager. Zowel politiemensen als homo’s weten nu beter hoe ze moeten handelen bij homogeweld.

Aan de Universiteit van Amsterdam werd vorig jaar onderzoek gedaan naar geweld tegen homo’s. Het onderzoek ‘Als ze maar van me afblijven’ claimt op basis van een rapport uit 1987 dat het werkelijke geweld tegen homo’s mogelijk 90 procent hoger ligt. Het ‘dark number’ van geweldsincidenten tegen homo’s in Amsterdam zou tussen de 800 en 5000 per jaar liggen. Van der Steen denkt ook dat er een ‘dark number’ is, maar ‘verwacht niet dat het een gigantisch aantal is.’ Roze in Blauw heeft homo’s in Amsterdam namelijk aangespoord om (anoniem) aangifte te doen van geweldsincidenten. Dat gebeurde via advertenties en contact met homobelangenvereniging COC. ‘Want we kunnen alleen iets doen met wat we weten.’

Dennis Boutkan, voorzitter van de Amsterdamse tak van het COC, vindt het moeilijk om te zeggen of het aantal geweldsincidenten tegen homo’s daadwerkelijk is toegenomen. ‘We zien het wel terug in de cijfers, maar hebben niet het idee dat mensen ons meer bellen.’ Hoewel harde signalen van de achterban ontbreken, merkt hij op dat de laatste jaren wel sprake is van een toename van onveiligheidsgevoelens onder homo’s en lesbo’s.

Nu het geweld tegen homo’s beter wordt geregistreerd en homo’s eerder aangifte doen, lijkt het alsof er meer geweld is tegen homo’s. De roep komen om een harde aanpak vanuit de samenleving is te verwachten. Wat denkt het COC? Boutakan benadrukt dat de politie, Roze in Blauw in het bijzonder, al veel heeft gedaan om geweld tegen homo’s op de agenda te zetten. ‘De pakkans bij geweld in uitgaansgebieden in Amsterdam Centrum is redelijk hoog. De politie treedt adequaat op en daarmee moet ze vooral doorgaan.’ Er zijn echter gebieden waarop de politie nog meer vooruitgang kan boeken. ‘De politie zou haar agenten nog sensitiever kunnen maken op het gebied van homogeweld door ze te trainen’

Het homonetwerk Roze in Blauw van de Amsterdamse politie werd tien jaar geleden opgericht. Het heeft als doel om het contact tussen de homoseksuele gemeenschap in Amsterdam en de politie te verbeteren. In die jaren heeft het netwerk geprobeerd om de aangiftebereidheid te vergroten onder homo’s die slachtoffer zijn van (verbaal) geweld. Hiertoe is ondermeer de website hatecrimes.nl gelanceerd en is er een telefoonnummer geopend waar homo’s (niet anoniem dus!) geweld kunnen melden bij politieagenten die zelf homoseksueel zijn. Dit nummer is 020 – 559 5385.
Binnen de politie fungeert het netwerk als aanspreekpunt voor homoseksuele collega’s en adviseert het rechercheafdelingen bij specifiek homogerelateerde zaken of over zaken die met de homogemeenschap en politie te maken hebben. Roze in Blauw heeft 30 leden nog een 100-tal inactieve leden. In Nederland hebben 11 van de 26 politiecorpsen een homonetwerk.