Weinig muziek in lokale kunstpolitiek

Er zijn tot dusver geen muziekorganisaties opgenomen in de plannen over kunst en cultuur van de stadsdelen Amsterdam Oud-Zuid en Zuideramstel. Dat blijkt uit de notitie kunst en cultuurvisie 2020 die gisteren werd besproken tijdens de gezamenlijke deelraadsvergadering van beide stadsdelen.

Jannekee Jansen op de Haar, directeur van muziekcentrum de Badcuyp in Oud-Zuid zegt hierover “nogal verbaasd” te zijn. “De kunstvisie richt zich op beeldende kunstinstellingen en op theaters. Nergens in de visie komen andere disciplines aan de orde. Zo is onze organisatie, die laagdrempelige muziekoptredens aanbiedt überhaupt niet gehoord door de beleidsmakers. Juist terwijl in de notitie staat dat er gestreefd wordt naar meer binding met buurtgerichte instellingen.”

Uit het rapport blijkt dat ook het Concertgebouw is overgeslagen. Desgevraagd bleek niemand bij het Concertgebouw op de hoogte te zijn van de plannen.

De reden dat de muziekorganisaties niet zijn gehoord, wijdt Ted Neervoort, ambtenaar bij stadsdeel Zuideramstel aan de tijdsdruk en een samenloop van omstandigheden. “De selectie van deze organisaties kam tot stand op basis van het idee dat er uit een paar invalshoeken kunst- en cultuurpartijen gehoord moesten worden. “Van bewuste uitsluiting is geen sprake”. Er zijn volgens hem wel mensen gesproken van buitentheaters, waar jazzpodia georganiseerd worden.  

De notitie Kunst en Cultuurvisie 2020 is gebaseerd op overleg tussen vijfentwintig afgezanten van de Gemeente Amsterdam en vijfendertig door de gemeente uitgenodigde vertegenwoordigers van culturele en kunstgerelateerde instellingen. Bij dit beraad zijn medewerkers van theaters, buitenpodia en musea gehoord.

Beide stadsdelen voerden gezamenlijk overleg over kunst en cultuur, omdat de stadsdelen vanaf 1 mei verder zullen gaan als één nieuw stadsdeel onder de naam Asterdam Zuid. Tijdens de vergadering bleek echter dat zij vooralsnog geen gezamenlijke besluiten kunnen nemen. De beslissing over het plan wordt dus vooruitgeschoven. Op 17 februari neemt de deelraad van stadsdeel Oud-Zuid een besluit. Op 23 februari zal de deelraad van stadsdeel Zuideramstel beslissen. 

Reblog this post [with Zemanta]