Een beter milieu begint bij de gemeente?

Kandidaat Barn Geurts 2
Barn Geurts

Het zit er bijna op voor het huidige college van de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Een college dat zichzelf graag als groen presenteerde. Maar hoe groen waren de afgelopen vier jaar? Tijd om de balans op te maken in een gesprek met Barn Geurts (1975). Hij voerde voor GroenLinks het woord over milieu in de gemeenteraad

Amsterdam- Wat is het grootste succes op het gebied van milieu dat het college de afgelopen vier jaar heeft geboekt?

“Echt succesvol was het beleid voor schone lucht. De meest omstreden maatregel tot nu toe is de verhoging van de parkeertarieven geweest. Er wordt daardoor gewoon minder gereden in de stad en dat betekent een grote verbetering voor de luchtkwaliteit. Eén van de andere grote klappers is de milieuzone voor vrachtverkeer. Vervuilende vrachtwagens mogen nu niet meer binnen de ring rijden. De milieuzone voor bestelbusjes komt er waarschijnlijk in 2012. De raad heeft daar al mee ingestemd en we zijn nu bezig met de voorbereidingen.”

De milieuzone voor personenvervoer, die vervuilende auto’s uit de binnenstad moest weren, is gesneuveld.

“Die bleek na nader onderzoek door TNO minder effectief te zijn dan in eerste instantie was geschat. Het is logisch dat je daar dan vanaf ziet.”

Het is dus geen verlies dat die milieuzone er niet is gekomen?

“Je moet gaan voor het resultaat. De milieuzone is niet het doel op zich. Het doel is dat we de norm voor schone lucht halen.”

Brussel heeft Nederland uitstel gegeven tot 2015 om de norm voor schone lucht te halen maar Amsterdam is nog lang niet in de buurt van die norm.

“Bij de norm voor schone lucht wordt gekeken naar de uitstoot van roetdeeltjes, fijnstof en stikstofdioxide. De norm voor fijnstof hebben we in Amsterdam gehaald, maar het gaat inderdaad nog niet goed met de uitstoot van stikstofoxide op veel plekken. We hebben ons suf gezocht naar maatregelen die werken op de korte termijn maar er is niet zo heel veel wat je kan doen, behalve de vermindering van (vuil) verkeer. Op de lange termijn hebben we ingezet op elektrisch vervoer.”

Wat gaat elektrisch vervoer betekenen voor de Amsterdammer?

“De elektrische auto zal niet over vijf jaar helemaal ingeburgerd zijn, zo snel gaat dat niet.

Er is een kleine groep in Amsterdam die heel veel kilometers maakt. Dat zijn zelfstandige ondernemers in de stad en het gemeentelijk apparaat. Het elektrisch vervoer is in de eerste instantie op die groepen gericht.”

Amsterdam heeft de ambitie om in 2025 40% minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Maar uit onderzoek blijkt dat de CO2 uitstoot sinds 1990 alleen maar is toegenomen, ook de afgelopen jaren.

“We zijn druk in de weer met beleid om de CO2 uitstoot te verminderen.  Maar het klimaatbeleid is er echt één van de lange adem en ik moet ook zeggen dat het klimaatbeleid nog in de kinderschoenen staat.”

Hoe kan het dat het beleid nog in de kinderschoenen staat? CO2 uitstoot is een probleem dat al veel langer bestaat. Er “Er zijn altijd wel doelstellingen geweest maar er werd niet goed in de gaten gehouden hoeveel we nu eigenlijk uitstoten. Er werd gedaan wat het makkelijkst was. Bijvoorbeeld een paar windmolens erbij in de haven omdat daar nog ruimte over was. Dat is wat anders dan dat je vaststelt: hier zijn we nu, en daar moeten we naar toe.”

Welke lijn is nu uitgezet?

“Eén van de belangrijkste zaken is het oprichten van een duurzaam energiebedrijf.”

Dat energiebedrijf is toch van de baan omdat er geen steun voor was in de raad?

“Er zijn berichten in de krant geweest dat het energiebedrijf niet doorgaat, maar het gaat wel door. Vorige week zijn  in de commissie milieu en zorg de plannen toegelicht. We gaan inzetten op zon, wind en warmte en koude opslag. De gemeente zal hoofdzakelijk een ondersteunende rol spelen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de juiste vergunningen op tijd worden verleend. De voortgang is door een meerderheid in de commissie goed bevonden. Het definitieve besluit om het energiebedrijf op te richten wordt waarschijnlijk voor de zomer genomen.”

Als u terugkijkt op de afgelopen vier jaar kunt u dan de conclusie trekken dat er genoeg is gedaan?

“Ik zou willen dat we nog meer hadden kunnen doen voor het klimaat, maar dat kon niet omdat we het vanaf de grond moesten opbouwen. Bijna alle capaciteit bij de Dienst Milieu en Bouwtoezicht was wegbezuinigd door voorgaande colleges. Voordat je beleid kan maken en resultaten kan boeken, moet er eerst iets worden opgebouwd en dat is wat dit college heeft gedaan.”