Euthanasieonderzoek onbetrouwbaar

Old woman reading
Image by quinn.anya via Flickr

Amsterdam – Uit een peiling van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) blijkt dat driekwart van de twaalfhonderd ondervraagden het begrijpelijk vindt dat gezonde ouderen van zestig jaar en ouder niet meer verder willen leven. Opiniepeiler Maurice de Hond voerde een digitale enquête uit in opdracht van de NVVE, waarvan gisterochtend de resultaten werden gepresenteerd. Maar volgens Sjoerd Notting, voormalig docent kwantitatief onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, zijn de resultaten niet betrouwbaar.

“De resultaten zijn gebaseerd op suggestieve vraagstelling. Op de enquêtevraag of deelnemers zich kunnen voorstellen ‘dat oude mensen die het leven voltooid hebben, wensen niet meer wakker te worden’, zei ruim de helft van de ondervaagden ‘ja’. Als een organisatie die streng tegen vrijwillige euthanasie is dezelfde techniek zou gebruiken, komen er hele andere antwoorden uit”, aldus Notting.

Enquête

Notting: “Het feit dat de enquête is verspreid in opdracht van een partij met een duidelijk eigen standpunt, is gebruikelijk. Maar je moet je wel realiseren dat zo’n organisatie belang heeft bij bepaalde resultaten. Ik sluit enige vorm van manipulatie niet uit bij dit soort vragenlijsten. De kans is klein dat de doelgroep van de NVVE, namelijk de zestigplussers, bij een peiling op internet wordt gehoord. De respondenten zijn niet representatief voor deze doelgroep. Op de website van de NVVE staat ook een digitale vragenlijst, maar die wordt alleen ingevuld door bezoekers van de site . Deze personen zijn vermoedelijk lid van de NVVE of in ieder geval gelijkgestemd. Dat zorgt voor misleidende enquête-uitslagen.”

Maurice de Hond, die de peiling uitvoerde via onderzoeksbureau Peil.nl, zegt dat hij voor de enquête voor een ’transparante’  vraagstelling heeft gekozen. In een reactie meldt hij dat “hij zichzelf verantwoordelijk beschouwt voor de enquêtes en niet aan de deelnemers bekend heeft gemaakt welke organisatie erachter zit.”

Campagne

Het onderzoek over vrijwillige euthanasie sluit aan bij een landelijke tweejarige campagne van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Deze campagne wordt tussen 8 en 13 februari ingeluid met de ‘week van het voltooide leven’.  De NVVE heeft als doel het begrip voor de vrijwillige keuze voor euthanasie te vergroten. Ook wil de vereniging de huidige wetgeving op het gebied van euthanasie zo goed mogelijk inzetten, en versoepelen.

Sinds 2002 bestaat in Nederland de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (euthanasiewet). Deze wet maakt het mogelijk voor artsen om patiënten legaal bij te staan bij vrijwillige euthanasie, als de arts zich houdt aan wettelijke zorgvuldigheidseisen. Bovendien moet de arts overtuigd zijn dat de patiënt ondraaglijk lijdt en zelf een weloverwogen keuze heeft gemaakt.

——————

Reblog this post [with Zemanta]