Politieke partijen profiteren van studenteninbreng

Studenten denken mee met GroenLinks en VVD foto: Trev vg (Flickr)
Studenten denken mee met GroenLinks en VVD foto: Trev vg (Flickr)

Na GroenLinks, is de VVD de tweede partij in Amsterdam die nu een ‘studentendenktank’ heeft opgezet. Vanavond, woensdag 9 februari, is de eerste bijeenkomst van de VVD. “Het is een middel om de waan van de dag te kunnen ontstijgen.”

Amsterdam, 9 feb – Van de twintig sollicitanten met liberale inborst zijn er tien studenten door de VVD uitverkoren voor de maandelijkse brainstormsessies. Het thema is elke maand anders, vanavond zal dat ‘de bruisende stad’ zijn. Jishai Evers (21), economiestudent aan de UvA, heeft zijn ideeën voor vanavond al klaarliggen op een A4’tje. Doordat hij veel gereisd heeft, heeft hij wel wat ideeën: “Tel Aviv investeert veel in festiviteiten op straat. Amsterdam zou ook zoiets kunnen doen.”

GroenLinks begon als eerste met de denktanks in Amsterdam. Vorige week ging de derde editie in. “Voor elk thema dat GroenLinks uitkiest is nog behoorlijk wat uit te zoeken, dus kunnen de jongeren met hun onderzoek echt iets voor de partij betekenen”, vertelt Jessica Tangelder. Vorig jaar was ze zelf deelneemster aan de denktank.  Als vice-voorzitter van GroenLinks Amsterdam organiseert ze deze zelf dit jaar.

Voordelen

Stefan de Bruijn, hoofd van het fractiebureau van de VVD, somt de voordelen op van een studentendenktank: “Studenten zijn jonge mensen die wat breder en out of the box denken. Ze zijn minder vastgeroest, toekomstgericht en hebben meestal ook wat meer tijd.”  Samen met fractievoorzitter Robert Flos, die met het idee kwam en de zittingen voorzit, is hij de organisator van de studentendenktank. Fractieleden en –medewerkers komen onder andere door tijdsgebrek niet altijd toe aan brainstormen voor de lange termijnvisie, stelt De Bruijn. “In de politiek word je nogal snel opgeslokt door de actualiteit. De studentendenktank is een van onze middelen om toch de waan van de dag te kunnen ontstijgen. Dat proberen we ook door bijvoorbeeld veel te spreken met experts.”

GroenLinks is ook enthousiast over hun denktank. Voorheen heette het de ‘studentenwerkgroep’, maar sinds dit jaar is de denktank toegankelijk voor iedereen. Alle twintig deelnemers die dit jaar hebben gesolliciteerd zijn tussen de 17 en 30 jaar oud. De jongeren worden onderverdeeld in drie groepen, die elk worden begeleid door een fractielid. Iedere groep krijgt een thema toegewezen, zoals jongerenhuisvesting, waarmee ze zich een half jaar bezighouden. De jongeren lezen bijvoorbeeld dossiers, nemen interviews af of kijken naar de wetenschap. Ze schrijven dan een stuk over hun bevindingen en leggen dat voor aan de fractie. Die kijkt dan of ze het vertalen in een voorstel voor de gemeenteraad. Eerdere onderzoeken gingen over bijvoorbeeld het drugsbeleid en de vraag of het organiseren van de Olympische Spelen voor Amsterdam rendabel is.

Bij VVD is er ook ruimte om een thema verder uit te diepen volgens De Bruijn. “Maar de denktank is niet opgezet om extra handjes te hebben en echt onderzoekswerk te doen. Daar hebben we onder anderen stagiaires voor. Het draait vooral om het brainstormen, nieuwe ideeën opdoen.”

Haven

Liesbeth Beneder (26), net aan de UvA afgestudeerd in Filosofie en wetenschapssociologie, nam vorig jaar deel aan de denktank van GroenLinks. Zij wilde graag meer voor de partij waar haar hart ligt betekenen dan alleen stemmen. Met haar groep schreef Beneder een toekomstplan voor het Westelijk Havengebied. “GroenLinks vroeg zich af: hoe kan de haven duurzamer, intensiever en groener worden ingericht?” Een keer in de week kwamen ze bij elkaar. Na een half jaar lezen, interviewen, plaatsen bezoeken, nadenken en schrijven, presenteerden Beneder en collega’s het toekomstplan.

“Leuk en leerzaam”, is het oordeel van Beneder over de denktank. “Op de universiteit onderzoek je alleen iets, maar hier komt er ook een plan uit.” Ze is wel een beetje teleurgesteld dat ze nooit van GroenLinks heeft gehoord in hoeverre er iets met het plan is gedaan. Bij Tangelder was dit vorig jaar anders: “De uitkomsten van mijn werkgroep, die het nachtbeleid van Amsterdam onderzocht, hebben uiteindelijk bijgedragen aan de motie tot verruiming van openingstijden van de horeca.”

Andere partijen zoals PvdA, D66 en SP zien niets in een studentendenktank. Die laten weten dat ze dankzij de jongerenbewegingen binnen de partijen en gesprekken met studenten al genoeg input krijgen.