Meer aandacht voor doorschenkers dan voor drinkende jongeren

€45 boete voor jongeren onder de zestien jaar met drank op zak. (Foto: Michelle Tribe)
€45 boete voor jongeren onder de zestien jaar met drank op zak. (Foto: Michelle Tribe)
Stadsdeel Centrum geeft hogere prioriteit aan het aanpakken van doorschenkend horecapersoneel dan aan de controle op jongeren met alcohol in het bezit. Het handhavingsteam dat toeziet op jongeren met alcohol op zak, moet nog altijd worden opgeleid en samengesteld.

Op 1 januari is de nieuwe Drank- en Horecawet ingegaan. Voor jongeren onder de zestien jaar betekent dit een boete van €45 wanneer ze in de openbare ruimte betrapt worden op alcoholbezit. Van extra toezicht hierop is in Amsterdam echter nog geen sprake.

De woordvoerder van Stadsdeel Centrum: “Het grootste probleem met alcohol in Amsterdam wordt nog steeds gevormd door het doortappen in cafés. Wie doorschenkt aan dronken cafébezoekers, draagt bij aan de agressie in het Amsterdamse uitgaansleven. Op het aanpakken hiervan heeft onze focus altijd gelegen.”
Het is onbekend wanneer het team van handhavers er klaar voor is de straat op te gaan. “Momenteel zitten we nog in de opleidingsfase en weten we niet wanneer deze zal eindigen.”

Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid, STAP, verbaast zich over de trage gang van zaken. Directeur Wim van Dalen: “Ik begrijp dat Amsterdam vooralsnog de nadruk legt op de reeds bekende problematiek waaronder het doorschenken in de horeca. Maar er moet echt meer gebeuren. Ik hoop niet dat er eerst een aantal gevallen van jongeren met alcoholvergiftiging aan te pas hoeven komen voordat tot actie wordt overgegaan. Gemeenten wisten al geruime tijd dat deze wet eraan kwam. In 2011 is het wetsvoorstel al aangenomen in de Tweede Kamer.”

De gemeente Amsterdam is van plan één of twee handhavers per stadsdeel in te zetten die zich bezighouden met naleving van de nieuwe wet.