Vijf vragen over … het Kindpakket

Amsterdamse kinderen tussen 11 en 13 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen krijgen rond volgend schooljaar een ‘Kindpakket’. Het college van B en W nam dinsdag een voorstel hierover aan. Eind februari of begin maart beslist de gemeenteraad erover. Wethouder Freek Ossel (Armoedebestrijding, PvdA) verwacht een “positieve ontvangst” van het voorstel. Waarom dit pakket en wat zit erin? Vijf vragen met toelichting van de wethouder.

Waarom gaat de gemeente Kindpakketten uitdelen?
Het idee voor een Kindpakket komt voort uit een advies van Kinderombudsman Marc Dullaert. Juni vorig jaar publiceerde hij een onderzoek naar kinderen in armoede in Nederland. Daarin zei Dullaert dat gemeenten meer aandacht moeten hebben voor kinderen die opgroeien in armoede. Hij adviseerde een kindpakket samen te stellen van dingen die “rechtstreeks ten goede komen aan kinderen zelf”, in plaats van via hun ouders.

Ossel: “We willen hiermee kinderen iets van zichzelf geven, naast alle bestaande regelingen, waaruit ze zelf kunnen kiezen.” Amsterdam maakt het pakket beschikbaar voor kinderen tussen de 11 en 13 jaar wiens ouders een inkomen hebben van maximaal 110 procent het sociale minimum. Dat minimum is gelijk aan een bijstandsuitkering, ongeveer 1300 euro per maand.

In totaal zijn er ongeveer 6.500 kinderen in deze categorie. “We hebben ervoor gekozen om met dit geld voor een kleine groep iets substantieels te doen, in plaats van voor iedereen een beetje. Deze groep is extra kwetsbaar door de overgang naar de middelbare school. Ze komen in de volgende fase van hun leven, dat zijn soms onzekere tijden.”

Wat zit er precies in het Kindpakket?
Het Amsterdamse Kindpakket bestaat uit vier bonnen, blijkt uit een rapport van de gemeente. De eerste ter waarde van 150 euro, voor een fiets, kleding of cursus, bijvoorbeeld judo of theater. Daarnaast twee vouchers voor kortere cursussen, ter waarde van 45 euro. Als laatste een bon voor “beweegactiviteiten zoals klimmen of kanoen in het Amsterdamse bos” met een waarde van 20 euro. De kinderen krijgen de bonnen thuis opgestuurd. “Over de precieze uitvoering en controle zijn we nog aan het nadenken”, aldus Ossel. “We merken wel al dat veel bedrijven bereid zijn mee te werken, maar ik kan nog geen concrete namen geven.”

De Kinderombudsman adviseerde ook een bibliotheekpas en gratis openbaar vervoer op te nemen in het pakket. Een bibliotheekpas is in Amsterdam al gratis voor kinderen jonger dan 19 jaar. De gemeente gaat geen gratis openbaar vervoer aanbieden, want ze wil “dat kinderen in het kader van de aanpak obesitas voldoende bewegen”, aldus het rapport. Bovendien zou het veel uitvoeringskosten met zich meebrengen.

Hoeveel gaat het Kindpakket kosten?
Het Rijk heeft voor de intensivering van het armoedebeleid 20 miljoen euro toegevoegd aan het Gemeentefonds, met het verzoek dit te besteden aan kinderen die opgroeien in armoede. De gemeente Amsterdam ontvangt hieruit 1,95 miljoen euro. Ze gebruikt dit geld voor het Kindpakket, dat per stuk 260 euro kost. Naast de kosten van de 6.500 pakketten, zo’n 1,7 miljoen euro, zijn er nog 200.000 euro uitvoeringskosten. Die zijn onder andere voor het drukken van de vouchers en het toetsen of kinderen in aanmerking komen.

Zijn er ook andere gemeenten die het Kindpakket uitdelen?
Ja, al hebben ze niet allemaal dezelfde vorm als in Amsterdam. In Groningen kunnen kinderen met hun Stadjerspas gratis naar het museum, zwembad of ijsbaan. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer kunnen ouders een aankoopbon of nota indienen voor kosten van hun kind, bijvoorbeeld een kappersbezoek of nieuwe kleren. Ze krijgen daarvoor dan maximaal 60 euro terug. De Kinderombudsman kan nog geen cijfers geven over het aantal gemeenten dat een vorm van het Kindpakket aanbiedt.

Wat doet de gemeente Amsterdam verder voor arme kinderen?
Volgens het rapport “kent de gemeente Amsterdam een breed aanbod aan armoedevoorzieningen voor kinderen”. Zo krijgen ze een scholierenvergoeding van maximaal 350 euro per jaar voor een middelbare scholier. Ook is er het PC for Kids programma, waarbij kinderen een laptop en een jaar internetaansluiting krijgen. Daarnaast zijn er stichtingen als de Speelgoedbank, waar arme kinderen terecht kunnen voor speelgoed.