SP vindt stedenbanden overbodig

Stedenbanden hebben geen duidelijke functie en kunnen beter verdwijnen. Dat zegt SP-lijsttrekker Laurens Ivens. Het systeem is hoofdzakelijk gericht op economische samenwerking tussen Amsterdam en steden in verschillende landen. Ivens: “Het bedrijfsleven kan dat prima zelf. Waarom heb je daar stedenbanden voor nodig?”

Gisteren werd bekend dat de gemeente de band met de Ghanese hoofdstad Accra opheft, omdat economische doelen niet worden gehaald. Volgens de socialisten deugt het systeem an sich dus niet. Dat geldt volgens Ivens ook voor het ontwikkelingsoogmerk van het systeem: “Stedenbanden zijn geen vorm van ontwikkelingssamenwerking. Het economische belang gaat hier voorop.” De SP vindt ontwikkelingshulp überhaupt geen taak van de gemeente, maar van de Nederlandse regering.

Volgens VVD-lijsttrekker Robert Flos hebben stedenbanden wel degelijk een functie: “De stedenband met Accra bleek economisch niet rendabel. Dat wil niet zeggen dat wij af willen van het systeem. Bij andere stedenbanden hebben wij positieve economische ervaringen.”

Amsterdam heeft onder andere stedenbanden in belangrijke herkomstlanden van veel allochtone Amsterdammers: Marokko, Turkije, Curacao en Sint Maarten. Over de samenwerking met laatstgenoemde landen is Amsterdam wel tevreden.