Studenten en medewerkers UvA stemmen voor ingrijpende verandering

De meerderheid van de UvA-medewerkers en -studenten stemde in een referendum voor ingrijpende verandering van het onderwijsmodel. Over wat er dan precies zou moeten veranderen, liepen de meningen echter uiteen. Dat blijkt uit de resultaten van dat referendum die vandaag in CREA gepresenteerd werden door de commissie Democratisering & Decentralisering. De opkomst was echter niet hoog genoeg om de resultaten als representatief te beschouwen. 

12 procent van alle UvA-studenten en 37 procent van alle UvA-medewerkers namen deel aan het referendum van de commissie Decentralisering & Democratisering. Dat werd eind november vorig jaar ingesteld naar aanleiding van de protesten in het Maagdenhuis in 2015. Het betrof maatregelen om medezeggenschap binnen de UvA-instellingen te vergroten. CvB-voorzitter Geert ten Dam geeft aan dat de opkomst niet hoog genoeg is om de resultaten als representatief te zien, maar dat ze beschouwd moeten worden als aanleiding voor nieuwe gesprekken.

Van de studenten die wel hebben deelgenomen, wil negentig procent drastische veranderingen in het onderwijsmodel van de UvA. Van de medewerkers is dat tweederde. Over de aard van die drastische veranderingen, bestaat echter allerminst unanimiteit. De een wil doorgaan met het huidige systeem, maar er veel meer ruimte in creëren voor medezeggenschap, de ander wil alles radicaal omgooien. “We raden ten zeerste aan om daarover nog op faculteitsniveau, maar ook centraal, door te praten”, aldus commissievoorzitter Democratisering & Decentralisering Lisa Westerveld.

Ondanks de lage opkomst, is Westerveld blij met het resultaat. “We hadden natuurlijk liever een hogere opkomst gehad onder studenten, maar die lage opkomst ligt ook aan het feit dat er veel studenten zijn afgehaakt bij het invullen. Dat hadden we kunnen voorkomen door een kortere lijst, maar dan hadden we niet de gewenste resultaten verkregen.”