Afvalstoffenheffing Amsterdam stijgt ‘verrassend genoeg’ niet

Goed nieuws voor inwoners van Amsterdam: de afvalstoffenheffing blijft in 2018 exact gelijk. De tarieven voor eenpersoonshuishoudens (235 euro) en meerpersoonshuishoudens (313 euro) stijgen niet. ‘En dat was niet de verwachting’, stelt onderzoeker Corine Hoeben van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Het COELO doet sinds 2002 jaarlijks onderzoek naar de drie grootste inkomstenbronnen voor de 38 grootste Nederlandse gemeenten (meer dan 90.000 inwoners). Het gaat om de onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Die belastingtarieven worden door gemeenten zelf bepaald.

Logisch gevolg
Dat de gemeente Amsterdam besluit om de afvalstoffenheffing voor haar inwoners dit jaar niet te verhogen, noemt Hoeben verrassend. ‘De stad Amsterdam groeit, met als gevolg meer afval. Dan verwacht je dat de kosten voor afval meestijgen, maar in Amsterdam blijft de heffing dit jaar gelijk’, legt de onderzoeker uit.

Voor de gemeente Amsterdam is het juist een logisch gevolg. ‘De afgelopen jaren heeft het College van Burgemeester & Wethouders de afvalstoffenheffing naar beneden bijgesteld, waardoor nu een kostendekkend niveau is bereikt’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Laagste tarief
Ook heeft de gemeente Amsterdam net als vorig jaar het laagste ozb-tarief van de grote gemeenten. Die onroerendezaakbelasting wordt verhaald op eigenaar-bewoners van onroerend goed. In Amsterdam is dit percentage vastgesteld op 0,0414 procent van de WOZ-waarde van het onroerend goed. Dat is fors lager dan het gemiddelde ozb-tarief van de 38 onderzochte gemeenten in 2018. Dat ligt op 0,11 procent.

Volgens de woordvoerder wil de gemeente Amsterdam dat de totale ozb-opbrengst gelijk blijft, ondanks de fluctuatie in waardeontwikkeling van de objecten over de jaren. ‘De totale WOZ-waarde stijgt in de stad, dus kan het ozb-tarief dalen.’

De rioolheffing, die in Amsterdam voor rekening is van de huiseigenaar, daalt voor het vierde jaar op rij. In 2018 zal de rioolheffing 125,83 euro bedragen, 2 procent lager dan in 2017.