Wat willen de Amsterdamse partijen?

Op 21 maart gaan we stemmen, maar weet jij al waarop? NAP Nieuws zocht van de elf grootste kanshebbers in Amsterdam uit wat zij zeggen over de vijf onderwerpen waar volgens de laatste peiling van AT5 de stem van de kiezer van af gaat hangen: woningmarkt, duurzaamheid en milieu, onderwijs, diversiteit en veiligheid.

Het belangrijkste onderwerp deze verkiezingen is de Amsterdamse woningmarkt. Veel politieke partijen presenteren het als één van hun belangrijkste thema’s. BIJ1 zet zich met 50% nieuwe sociale huurwoningen het meest in voor gereguleerde huur, maar hoeveel daarbij precies is weggelegd voor starters, studenten en kwetsbaren wordt niet toegelicht. Opvallend is dat D66, VVD en CDA afwijken van de 40-40-20 formule voor het woningbeleid in Amsterdam (40% sociale huur, 40% middelduur, 20% dure huur en koop) en richten zich voornamelijk op middelduur. D66 en CDA willen daarnaast voorrang voor maatschappelijke beroepen en specifieke beroepen zoals de leraar en de verpleger. DENK, 50+, Forum voor Democratie en Partij voor de Dieren kiezen ervoor geen harde cijfers te noemen voor het aantal te bouwen woningen. DENK wil ‘maximaal’ bouwen. Bij navraag door NAP Nieuws deden zij geen uitspraken over het precieze aantal.

De ideeën per partij verschillen veel van elkaar maar toch is één ding zeker: Amsterdam wordt een duurzamere stad. GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben verreweg de groenste plannen voor stad, Forum voor Democratie de minste. Veelvoorkomende ideeën zijn het plaatsen van zonnepanelen en groene daken, net zoals een aardgasvrij Amsterdam. Daar willen bijna alle partijen voor gaan, met uitzondering van de VVD en Forum voor Democratie.

Geld en diversiteit zijn de kernthema’s als het gaat om het toekomstige onderwijsbeleid in Amsterdam. D66, GroenLinks, BIJ1, PvdA en Denk willen meer aandacht besteden aan diversiteit op scholen. BIJ1 wil bijvoorbeeld het gebruik van termen als ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen afschaffen. VVD, CDA en Forum voor Democratie SP willen zich vooral hard maken voor een vrije schoolkeuze onder Amsterdamse leerlingen.

Diversiteit is het meest verdeelde thema onder de partijen. Waar DENK en BIJ1 zich meer richten op een grotere diversiteit binnen de gemeente, willen VVD, SP en PvdA meer aandacht voor de LHBT gemeenschap in Amsterdam. Forum voor Democratie wil de islamisering van de stad terugdringen.

Opvallend bij het thema veiligheid is dat vrijwel alle partijen zich willen inzetten voor meer zichtbaarheid van de politie, handhavers en wijkagenten. Alleen Partij voor de Dieren maakt hier geen thema van in hun partijprogramma, zij richten zich tegen de sleepwet en de mogelijkheid tot een referendum daarover, iets waar de gemeenteraad overigens geen invloed op heeft.

* De elf partijen in dit artikel zijn uitgelicht op basis van de peiling van bureau OIS in opdracht van Het Parool en AT5. DENK en Partij voor de Dieren hebben nog geen partijprogramma gepubliceerd. Voor dit artikel is Sheher Khan, derde op de kandidatenlijst van DENK, geïnterviewd. Daarnaast heeft NAP Nieuws het partijprogramma van Partij voor de Dieren mogen inzien.