‘Manhattan aan het IJ? Wij willen gewoon Noord’

Bewoners en de bestuurscommissie van Noord zijn het niet eens met de plannen voor de herindeling van gebied Sixhaven. Tijdens de vergadering van de bestuurscommissie gisteravond spraken de bewoners en de commissieleden zich duidelijk uit tegen sloopplannen van de gemeente.

Amsterdam Noord is populairder dan ooit. Nu de Noord-Zuidlijn bijna af is staan ontwikkelaars in de rij om gebieden uit te breiden. Zo ook Sixhaven, gelegen aan het IJ. Op 20 december 2017 werd een voorstel voor herindeling van het gebied vastgelegd. De plannen omvatten de aanleg van een recreatiepark, verbetering van de fietsroutes en herindeling van het gebied.

De bewoners zijn vooral kwaad over de geplande sloop die bij het plan hoort: 20-30 woningen in het Laanwegkwartier en 109 woningen in de IJpleinbuurt, allemaal sociale huur. Voor de gesloopte huizen komt nieuwbouw terug. Honderd van deze nieuwe woningen vallen onder de sociale huur. Niet alle bewoners kunnen dus terugkeren naar hun buurt.

Dat stuit op verzet. Dertig bewoners meldden zich om in te spreken tijdens de vergadering waarin advies wordt gegeven aan de gemeenteraad. Zeker honderd bewoners komen langs om te luisteren. De bestuurscommissie voegt zich in hun advies bij de bewoners: niet slopen maar renoveren. Frans Rein Jurrema (SP): ‘Kapitaal stroomt Noord binnen en Noorderlingen dreigen verdrongen te worden. Daar vechten wij tegen, voor ons Noord.’ Ook vragen zij alsnog een mogelijkheid tot formele inspraak te plannen bij de gemeenteraad.

De bewoners en de bestuurscommissie zijn niet te spreken over de communicatie rondom de plannen. Op 9 januari werd een informatieavond voor de bewoners georganiseerd, maar het was onduidelijk voor wie deze avond bedoeld was. Mevrouw Broersma is bewoner, maar voelde zich niet aangesproken: ‘De infoavond ging over Sixhaven, niet over mijn woning. In de uitnodiging stond geen woord over het Laanwegkwartier.’ Toch ging deze informatieavond wél over het Laanwegkwartier en de IJpleinbuurt. Broersma vraagt zich af, ‘Is dit slinks of oerdom?’

De plannen voor de mogelijke sloop kwamen uiteindelijk niet via de gemeente, maar via een Facebookbericht bij de bewoners terecht. In deze post werd opgeroepen in te spreken tijdens de vergadering. Dit leidde tot een overvol stadskantoor gisteren tijdens de commissievergadering.