Bewoners niet geïnformeerd over afvalproef vanwege onderbezetting

AMSTERDAM – Door onderbezetting hebben bewoners van Watergraafsmeer niets van de gemeente gehoord over het vervolg van de proef met grofvuilinzameling op afspraak. Deze zou van mei tot en met oktober van afgelopen jaar duren, maar loopt nog steeds.

De proef houdt in dat er voor de bewoners van Watergraafsmeer geen vaste ophaaldag voor het grofvuil is. Het ophalen gebeurt op afspraak. Marije van Wees, woordvoerder van Stadsdeel Oost, geeft toe dat de bewoners niet is verteld dat de proef na oktober doorloopt. ‘Het was een foutje. De evaluatie was door onderbezetting nog niet rond, dus de proef is gewoon doorgegaan.’ Rick Vermin, bestuurder bij Stadsdeel Oost, bevestigt dat de evaluatie op zich liet wachten door ‘ambtelijke capaciteit. Nu is deze weer op orde.’

Ik had geen idee of ik mijn spullen gewoon aan de straat kon zetten, of een afspraak moest maken

Anna van Hove, bewoner Park de Meer

Anna van Hove woont in Park de Meer en vindt het ‘heel irritant’ dat ze na oktober niets van de gemeente heeft gehoord. ‘Ik had geen idee of ik mijn spullen gewoon aan de straat kon zetten, of een afspraak moest maken.’ Ze vervolgt dat haar ouders, die in dezelfde wijk wonen, dachten dat de vaste ophaaldag weer van kracht was. ‘Zij hadden een fiets aan de straat gelegd, maar die werd steeds niet opgehaald. Toen ze de gemeente belden, bleek dat de proef nog liep.’

Ontevreden buurtbewoners
Inmiddels is de evaluatie van de proef afgerond en is besloten dat de proef nóg langer doorloopt: tot en met april. Daarna volgt opnieuw een evaluatie. Binnen twee weken krijgen de bewoners hierover een brief, zegt Van Wees. ‘Hierin zullen de uitkomsten van de evaluatie worden gedeeld. Ook volgt er een tevredenheidsonderzoek over de proef onder bewoners.’

Uit het opgemaakte rapport over de proef tot nu toe komt naar voren dat het op afspraak ophalen leidt tot meer CO2-reductie en een hoger afvalscheidingspercentage. Maar bewoners en medewerkers van de grofvuilophaaldienst zijn minder blij met de nieuwe regeling. Bewoners zeggen in het rapport onder andere dat grofvuil soms niet wordt opgehaald, hoewel er wel een afspraak is gemaakt. Grofvuilchauffeurs vinden dat het werk minder voldoening geeft, omdat ze vaker naar dezelfde wijk moeten en illegaal grofvuil niet mogen meenemen.

Slimmere software
Vermin vertelt dat de proef wordt voortgezet, omdat een aantal elementen in de pilot beter kunnen. ‘Eerst was het echt zoeken naar routes; de navigatiesoftware kon beter. Daar hebben we nu een slimme variant voor. Ook zetten we in plaats van extra handhavers nu een verkenner in die illegaal geplaatst grofvuil opspoort. Die rijdt door de wijk heen, kijkt waar iets staat en bepaalt wat daarmee gebeurt.’

Deze aanpassingen zijn volgens Vermin genoeg reden om de proef te vervolgen tot en met april dit jaar, om dan opnieuw te kijken naar de effecten. ‘We hopen dat het leidt tot een betere bewonerstevredenheid, tot een betere medewerkerstevredenheid en ook tot een beter resultaat op duurzaamheid, kosten en efficiëntie.’