Aantal buitenlandse bewoners in Centrum met kwart toegenomen

AMSTERDAM – Het aantal mensen zonder Nederlands paspoort in Amsterdam-Centrum is in vijf jaar met 25 procent toegenomen. Tegelijkertijd nam het aantal Nederlanders met 3 procent af. Dat blijkt uit cijfers die NAP Nieuws heeft opgevraagd bij de gemeente Amsterdam.

In januari 2013 stonden er in totaal 13.628 mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse ingeschreven op een adres in stadsdeel Centrum. In vijf jaar tijd nam dat aantal met een kwart toe naar 17.055. Mensen met een Nederlands paspoort zijn nog steeds in de meerderheid, al namen zij met 3 procent af – van 71.987 naar 69.796. In totaal steeg het aantal Centrumbewoners licht, met 1,4 procent.

Vooral bij Britten is het centrum in trek. Zij behoorden zowel in 2013 als 2018 na Nederlanders tot de grootste groep die in het centrum woont. Hun aantal nam met 18 procent toe. Verder zijn Amerikanen, Duitsers en Italianen goed vertegenwoordigd.

De aanleiding voor de toename van buitenlanders in het centrum is niet eenduidig. ‘Het stereotype van de rijke ‘expat’ die zich tijdelijk in Amsterdam vestigt is niet op onderzoek gebaseerd,’ zegt Annika Smits, senior demograaf bij de gemeentelijke dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). ‘Wij registeren het inkomen van de verschillende nationaliteiten die zich in Amsterdam vestigen niet, en het CBS ook niet. Een goede vraag is ook of er meer gekocht of gehuurd wordt, en door welke groepen.’

Lager op de ranglijst
Ook een kleine groep, zoals de Russen, verdubbelde in het centrum in aantal. Maar bij hen is een pandje in de binnenstad steeds minder in trek, weet Irina Rebel van Hollandestate.ru. Met haar website mikt ze op de Russische markt die in Nederland vastgoed wil kopen: ouders die een appartement voor hun studerende kind zoeken of Russische expats in die na het verlengen van hun contract besluiten in Amsterdam te blijven.

Eerder was Amsterdam wel in trek bij de Russen, zegt Rebel. ‘Wij werkten niet met de ‘grote jongens’, maar Russen kochten behoorlijk veel vastgoed via internationale bedrijven en beleggingsfondsen. Kleine investeerders – tot 1 miljoen euro – kochten die panden voor verhuur. Nu is de situatie verslechterd en staat Amsterdam lager op de investeringsranglijsten. Voor privébeleggers is er tegenwoordig geen ruimte meer op de Amsterdamse woningmarkt. Russen kopen vastgoed nu meestal voor eigen gebruik. Zonder studie, vaste baan of ‘economische band’ met Nederland kun je als Rus niet zomaar in Nederland komen wonen.’

Internationalisering
Een huurder in stadsdeel Centrum betaalde in oktober 2018 gemiddeld rond de 25 euro per vierkante meter, zo maakte woonwebsite Pararius deze maand bekend. Amsterdam-Centrum is daarmee nog altijd het duurste stadsdeel. Er is minder vraag naar een woning in de binnenstad, maar de vierkantemeterprijs in dit gebied nog steeds de hoogste prijs ooit door hen gemeten.


‘De tolerante houding van Amsterdam tegenover lhbt’ers trekt ook mensen aan’

Sako Musterd, professor stedelijke geografie (UvA)

Dat Amsterdam internationaal een grote rol speelt in de zakelijke dienstverlening en de creatieve industrie speelt in ieder geval ook een rol, zegt Sako Musterd, professor stedelijke geografie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘De toename uit landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde staten zou daarmee te maken kunnen hebben. Internationalisering van het hoger onderwijs speelt ook een rol.’

Ook wonen er volgens Musterd in de Amsterdamse binnenstad relatief veel internationale lhbt’ers. Dat trekt ook mensen aan. ‘Dat komt doordat Amsterdam van oudsher toleranter was tegenover deze groep dan bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk of Oost-Europa.’

Geen voorkeur
Wel is duidelijk dat de mensen die zich vestigen in Amsterdam, ook vaak weer weggaan, voegt gemeentelijk demograaf Smits toe. ‘Daarnaast zijn er veel manieren om je ongeregistreerd te vestigen in Amsterdam, bijvoorbeeld door een kamer te huren via AirBnB. Deze cijfers zeggen dus niet alles.’