Minder misdrijven in Amsterdam dan vorig jaar

AMSTERDAM – Het aantal misdrijven in Amsterdam is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Landelijk gezien steeg het aantal misdrijven met ruim 30.000. Dat blijkt uit een rapport van de politie.

Vorig jaar vonden er in Amsterdam 80.606 geregistreerde misdrijven plaats. Dat aantal ligt nu op 80.217. Opvallend is dat het aantal misdrijven in de categorieën moord en mishandeling toenamen in Amsterdam, terwijl deze aantallen op landelijk niveau afnamen. 

De misdrijven die het afgelopen jaar in Amsterdam het meest werden gemeld waren diefstal van brom- en snorfietsen (ruim 11.000 meldingen). Daarna komen de vermogensdelicten (ruim 9800 meldingen) en diefstal uit motorvoertuigen (6400). Er waren minder geregistreerde gevallen van zakkenrollerij, woninginbraak en zedendelicten in de hoofdstad dan in voorgaande jaren. 

Amsterdam is de stad met het grootste aantal misdrijven, gevolgd door Rotterdam (51.000) en Den Haag (37000).