Gemoederen lopen op bij rechtszaak 24-uursopvang Buitenveldert

AMSTERDAM – De rechter besluit over maximaal veertien dagen of de 24-uursopvang voor ongedocumenteerden in Buitenveldert er gaat komen. De onenigheid tussen de bewoners en de gemeente was duidelijk merkbaar in de rechtszaak die vanmiddag plaatsvond. 

Bewoners van Buitenveldert waren het niet eens met het besluit van de gemeente om een opvang voor vluchtelingen in oude brandweerkazerne aan de Van Leijenberghlaan op te richten. Zij spanden een rechtszaak aan.

Volgens woordvoerders van enkele bewonersverenigingen, die bij de zitting aanwezig waren, is de gemeente onvoldoende met de mensen uit de buurt van de kazerne in gesprek gegaan. Formele verzoeken tot contact tussen burger en bestuurder zouden opzettelijk door de gemeente zijn vertraagd.

De emoties liepen hoog op in de rechtszaal. Ongeveer dertig oudere bewoners uit Buitenveldert waren aanwezig. Zij lachten op verschillende momenten om de verklaringen van de gemeente. Ook klonken er meerdere malen verontwaardigde geluiden vanaf de publieke tribune. ‘Er wonen in deze buurt vele oudere gepensioneerde dames’, verklaarde mevrouw Zeeger, die het woord deed voor de bewoners. ‘Die kunnen niet meer normaal naar het winkelcentrum als hier ineens allemaal mannen met een andere culturele achtergrond komen te wonen.’

De gemeente was van plan om op de locatie ruimte te bieden aan zeventig ongedocumenteerden. Op die manier wilde zij deze mensen, die dus geen kans meer maken op asiel in Nederland, een plek bieden om na te denken over hun toekomst.