Wordt het goedkoopste stukje Amsterdam straks ook onbetaalbaar?

AMSTERDAM – Nergens in de stad stijgen de huurprijzen in de vrije sector zo snel als in Zuidoost. Dat blijkt uit een rapport van verhuurwebsite Pararius dat dinsdag verscheen. Is ook hier de woongekte toegeslagen? ‘Onbekend maakt onbemind, maar wij zijn ontdekt.’

De extreme stijging van de huurprijzen in Amsterdam lijkt voorbij. Dinsdag werd bekend dat de prijsstijging van Amsterdamse woningen voor het eerst sinds de crisis onder het landelijke gemiddelde zit. Zuidoost lijkt de uitzondering. De huren zijn er het laagst, maar de huurprijzen in de vrije sector stegen afgelopen jaar met 8,7 procent. Het snelst van de hele stad. 

‘Dat is in lijn met de trend die we in de prijzen van koopwoningen zien, die stegen met tien procent’, zegt Dirk de Jager van het dagelijks bestuur van Zuidoost. Hij ziet deze stijgingen als gevolg van schaarste aan woningen in de rest van de stad. ‘Onbekend maakt onbemind, maar woningzoekers worden toch gedwongen verder te kijken. Dan zien ze dat er in Zuidoost prima te wonen is. Het is goed bereikbaar, het is groen, het is een gastvrij stadsdeel. We zijn ontdekt.’

Dat kan een opsteker zijn voor het stadsdeel, dat jarenlang vooral werd geassocieerd met criminaliteit, armoede en een gesegregeerde bevolking. ‘Ik vind het mooi dat er nu wat duurder gebouwd wordt, ik hou wel van luxueus’, zegt Sieglien Emanuel (41). Ze is dinsdagavond een van de tientallen mensen die is afgekomen op een ontmoetingsavond met het dagelijks bestuur. ‘Hoe het vroeger was, met die flats, dat was heel onoverzichtelijk. Ik ben voorstander van de veranderingen, er moet ruimte komen voor iets nieuws.’

Daar is Jaap Tambach (60) het wel mee eens. Hij werkt al zijn hele leven als leraar in Zuidoost en woont er ook. ‘Het mocht wel wat heterogener, er was nieuw publiek nodig.’ Bovendien vindt Tambach dat Zuidoost, ten onrechte, een negatief stigma heeft. ‘Als hier iets vervelends gebeurt staat het met vette letters in de krant. Als hetzelfde in het centrum gebeurt hoor je er niemand over. Dat moet veranderen.’

Tweedeling

Maar Tambach ziet ook wel dat de ‘ontdekking’ van Zuidoost voor sommigen ook negatief kan uitpakken. ‘Er moet wel ruimte blijven voor starters en die is er niet altijd nu. Ik kocht mijn woning in ‘94 voor omgerekend 90.000 euro, die is nu 700.000 euro waard.’ Die betaalbaarheid staat volgens Mike Brantjes van buurtvereniging Hart voor de K-buurt nu onder druk. ‘De betaalbare woningvoorraad slinkt en oude bewoners worden de buurt uitgeduwd.’ Brantjes ziet dat juist de mensen die zich jarenlang hard hebben gemaakt voor de buurt moeten vertrekken. ‘Kinderen kunnen niet meer voor hun ouders zorgen omdat ze in Almere moeten gaan wonen. Surinaamse cafés moeten sluiten.’ 

Hij ziet een tweedeling tussen de oude bewoners en de nieuwe bewoners, die huren in de vrije sector of een koopwoning hebben. ‘Het is een enorme uitdaging die te overbruggen. De nieuwe bewoners zijn allemaal prima mensen, maar ze hebben geen binding met de buurt. Ze zien Zuidoost gewoon als woonplek.’ 

Volgens de Jager zijn de zorgen terecht. ‘Zeker in de vrije sector. De inkomenspositie ligt hier lager dan in de rest van stad. Voor kinderen die hier geboren zijn is het moeilijk te concurreren met andere starters.’ De GroenLinks-bestuurder ziet dat mensen graag in de buurt willen blijven wonen en onderdeel van de gemeenschap willen blijven uitmaken. 

‘Er worden nieuwe woningen gebouwd om voor hen plekken te creëren.’ Ook wil het stadsdeel bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan oude buurtbewoners, maar dat plan is voorlopig nog niet gerealiseerd. ‘Daarover lopen de gesprekken nog, maar we hopen dat dat lukt.’