Privacygevoelige gegevens NRC-freelancers naar verkeerde personen verstuurd

AMSTERDAM – Persoonlijke gegevens van minstens zeventien NRC-freelancers zijn woensdagmiddag naar de verkeerde personen gestuurd. Het gaat om de jaaropgaven van 2019 met adresgegevens, burgerservicenummers en inkomensgegevens. Een aantal freelancers ontving naast hun eigen jaaropgaaf, ook de gegevens van andere freelancers.

Om hoeveel verkeerd verstuurde e-mails het gaat, is nog niet duidelijk. Uit onderzoek van NAP Nieuws bleek dat van de negentien ondervraagde freelancers, zeventien van hen ook de jaaropgaaf van een andere freelancer ontvingen. Marcella Breedeveld, privacy officer bij NRC, laat weten dat per jaar ruim vijfhonderd freelancers voor NRC werken maar dat zij nog niets kan zeggen over het aantal verkeerd verstuurde jaaropgaven

Hoe de fout kon ontstaan, kan Breedeveld nog niet zeggen: ‘Dat zijn we nu aan het uitzoeken. Binnen 72 uur moeten we een melding doen bij Autoriteit Persoonsgegevens, daar zijn we nu mee bezig.’ In een mail aan freelancers van NRC spreekt Breedeveld van een fout bij de ‘koppeling van bestanden’.

Volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom, een stichting die opkomt voor privacybescherming, is de fout van NRC een kwalijke zaak, met name voor journalisten. Zenger: ‘Als journalist, en zeker als je verslag doet van gevoelige onderwerpen, wil je soms je adres geheim houden. Dan wil je niet dat je werkgever dat verspreidt.’