‘Roze Lieverdje’-genomineerde Van Diemen: ‘Ik vecht voor transgender-emancipatie’

AMSTERDAM – De onderscheiding het Roze Lieverdje wordt om de twee jaar door GroenLinks uitgereikt aan een Amsterdammer die zich inzet voor de LHBTQI+-gemeenschap. In aanloop naar de uitreiking op 14 februari, spreekt NAP Nieuws met de vijf genomineerden. Vandaag: Adrie van Diemen (56).

Bij het antwoord op de vraag of Adrie van Diemen de nominatie terecht vindt, verwijst ze naar de uitspraak van Engelse marinier John Paul Jones (6 juli 1747 – 18 juli 1792). Op de vraag of hij zich had overgegeven in een zeeslag, antwoordde hij: ‘I have not yet begun to fight’. Dat gevoel heeft Van Diemen, zelf een transvrouw, ook. ‘Ik ben nog hard bezig om er voor te zorgen dat er een enorme emancipatie gaat plaatsvinden.’

Met die emancipatie doelt ze op gelijke rechten voor transpersonen. Zo doen transgenders volgens 113 Zelfmoordpreventie vijf tot tien maal zo vaak een zelfmoordpoging in vergelijking met niet-transgenders. Ook denken zij zeven maal vaker aan suïcide in vergelijking met niet-transgenders. Voor Van Diemen reden om zo’n twee jaar geleden de Trans Health Clinic in Amsterdam te starten.

‘Het zijn natuurlijk schrijnende cijfers. Ik heb een artsen-eed afgelegd dat ik een ieder zal helpen zolang het in mijn vermogen ligt. Transpersonen konden niet altijd overal terecht voor medische hulp. Daar wilde ik verandering in brengen.’

Naast haar reguliere werk als arts biedt de 56-jarige Van Diemen op deze manier laagdrempelige transgenderzorg, hormonen en basiszorg aan onder andere (ongedocumenteerde) vluchtelingen, sekswerkers en daklozen. Ze maakt zich bovendien hard voor de emancipatie van de transgendergemeenschap.

‘We lopen in Nederland te koop met het feit dat we vooruitstrevend zijn. Maar dat is inmiddels niet meer zo. We worden ingehaald door landen als België, Frankrijk, Engeland en Duitsland. We staan stil.’

Waar zie je dat aan?

‘Kun je mij vertellen wat er de afgelopen vijf jaar écht aan transgender-emancipatie is gedaan? We hebben nu genderneutrale toiletten, maar dat is een loos iets voor de meeste mensen. Het lost de problemen van de verborgen discriminatie, hoge werkloosheid,  eenzaamheid en de mogelijkheid om te participeren in de “normale” maatschappij niet op.’

Hoe kan het Roze  Lieverdje je helpen in deze emancipatiestrijd?

‘Stel ik zal hem winnen, dan krijgt mijn verhaal meer publiciteit. Dan kan ik met een vuist op tafel slaan en aandacht vragen van de Tweede Kamer. Op die manier wil ik de verkregen naamsbekendheid als kracht gebruiken. Er moet meer aan transgender-emancipatie worden gedaan, zodat wij als land weer vooruitstrevend op dit gebied kunnen zijn. Nu moeten transpersonen soms drie jaar wachten, voordat ze geholpen worden en een transitie kunnen ondergaan. Dat is te lang en uitzichtloos.’

Stemmen op het ‘Roze Lieverdje’ kan tot 14 februari 12:00.