Lange wachtlijst voor zorginstellingen ondanks 3500 lege bedden

De hoeveelheid mensen op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis of een gehandicapteninstelling is de afgelopen maanden toegenomen. Toch zijn meer dan 3500 lege bedden. Zorgbehoevenden lijken hun opnames uit te stellen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Sinds eind oktober afgelopen jaar neemt het aantal wachtenden voor een plek in een langdurige zorginstelling toe. Ten opzichte van begin januari vorig jaar staan er bijna een jaar later, in december 2020, maar liefst 878 personen meer op de wachtlijsten. 

Hoewel uit het dataonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit geen eenduidige reden naar voren komt voor de toename van het aantal wachtenden, kan deze stijging volgens woordvoerder Erik Bloem zijn ontstaan door uitstel van opnames. Dat zou betekenen dat zorgbehoevenden door de tweede coronagolf hun verhuizing naar een verpleeghuis uitstellen. 

Minder opnames

Potentiële verpleeghuisbewoners stellen hun opnames bijvoorbeeld uit omdat ze vrezen voor besmettingsgevaar in de verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen. Een andere mogelijke reden om de verhuizing naar een zorginstelling uit te stellen is de strenge coronamaatregelen, vertelt Bloem. Voor sommige cliënten zou het beperkt – of helemaal niet – mogen ontvangen van bezoek een reden zijn te wachten met verhuizen. 

Daarnaast kan het zijn dat er in verpleeghuizen minder gelegenheid is voor nieuwe opnames, zegt Bloem. Vanwege corona-uitbraken op een afdeling bijvoorbeeld, of door hoog verzuim onder het personeel. ‘Een leeg bed kan dan niet meteen in gebruik genomen worden.’

Volgens het RIVM kampten er in de tweede week van januari 856 verpleeghuizen met een corona-uitbraak. Dit is bijna 35 procent van het totaal aantal verpleeghuizen, net wat meer dan in de eerste golf. Toen waren er 828 verpleeghuizen in Nederland met coronabesmettingen.  

Meer lege bedden 

Om in een verpleeghuis of instelling voor gehandicapten terecht te kunnen, is een Wet Langdurige Zorgindicatie nodig. Zo’n indicatie geeft aan dat iemand recht heeft op langdurige zorg in een instelling. Deze kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aangevraagd worden. 

Ondanks dat de uitgave van deze indicaties licht gestegen is in de periode vanaf eind oktober, is nog niet zichtbaar in de bezettingsgraad. Die is juist flink gedaald: in oktober waren er nog 1742 lege bedden in de verpleeghuizen, tegenover de ruim 3500 in de laatste week van 2020. Ook in de regio Amsterdam is er sprake van een daling.