Te weinig vrouwen in de wetenschap: ‘Ik kreeg les over feminisme van een man’

Eind 2020 werd een historische grens gepasseerd: 25,7% van de hoogleraren aan Nederlandse universiteiten identificeerde zich als vrouw, terwijl dat aandeel in 2000 nog op 6% zat. Maar we moeten niet te hard juichen om deze mijlpaal. Gender bias, oftewel het hardnekkige bestaan van vooroordelen op basis van gender, speelt nog steeds een grote rol in de wetenschappelijke wereld.

In deze podcast praten we over de situatie van vrouwelijk wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten met vier gasten die zich bezig houden met gender bias in de wetenschap.

We spreken met Lidwien Poorthuis, hoofd van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH). LNVH is een nationale organisatie die zich bezighoudt met genderongelijkheid in de wetenschap. Zo stellen ze elk jaar een Monitor Vrouwelijke Hoogleraren op, waarin ze het aandeel vrouwen onder het wetenschappelijk personeel – van promovendus tot professor – van de 14 Nederlandse universiteiten bijhouden. Ook gaven ze opdracht tot onderzoek van de vormen van intimidatie waar vrouwen in de wetenschap te maken krijgen, door welke structuren dit gefaciliteerd wordt en wat de gevolgen zijn.

Ook te gast zijn docent aan de Universiteit van Amsterdam Mieke de Roo en studenten bèta-gamma Cile van Marken en Simone Flipse. Zij zitten midden in de voorbereidingen van interactief kunstwerk The Noise Gap, dat dit voorjaar onthuld wordt op het Amsterdamse Science Park. Dit kunstwerk moet de aandacht voor de genderkloof in de wetenschap vergroten.

noisegappp-scaled

Initiatiefnemers van The Noise Gap (van links naar rechts): Simone Flipse, Cile van Marken, Mieke de Roo, Annabel Zwarts en Hilal Demirel. Beeld: Lieke Mulder.

Wil je meer weten over de onderzoeken van het LNVH of bijdragen aan The Noise Gap? Kijk dan hier:

  • De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021 is hier gratis in te zien en te downloaden, net als alle voorgaande Monitoren. Ook het onderzoek ‘Harassment in Dutch academia’ is vrij in te zien.
  • Studenten en medewerkers van de UvA die zich identificeren als vrouw kunnen zich tot 21 februari hier aanmelden om bij te dragen aan The Noise Gap. Dit kan op drie manieren: door eigen ervaringen met gender bias te delen, door een abstract in te spreken van een paper over gender bias, of door papers hierover op te zoeken. Vanaf maandag 4 april is het kunstwerk voor iedereen te zien (en te horen) op Science Park Amsterdam.

De Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam was op korte termijn niet beschikbaar voor een inhoudelijke reactie op de cijfers zoals verschenen in de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.