Amsterdamse raadscommissie kritisch op ‘Iedereen Kans Op Werk’ plannen

Meerdere commissieleden stelden tijdens de vergadering in de Stopera op 18 januari 2023 enkele kritische vragen over de plannen om mensen uit de bijstand weer aan het werk te krijgen. Binnen Amsterdam zitten momenteel 30 duizend mensen in de bijstand. Het programma ‘Iedereen Kans Op Werk’ moet hier verandering in brengen.

Wethouder Rutger Groot Wassink legde tijdens de vergadering meermaals de nadruk op de bestaanszekerheid. Werk zorgt volgens hem, naast voordelen voor de stad, voor netwerk en zingeving op individueel vlak.

‘Investeren is in deze kwestie een sleutelwoord,’ licht hij toe. Hij benadrukt het belang van het investeren in mensen en stelt dat dit misschien wel te lang niet is gedaan. Volgens wethouder Wassink hoeft het project dan ook niet te renderen, zolang er maar sprake is van een maatschappelijk rendement.

VVD-raadslid Yolanda Hoogtanders gaf aan het plan te steunen. Wel stelde ze enkele kritische vragen over de 20 miljoen die de wethouder extra wil investeren. ‘Is het niet mogelijk om de middelen die er al zijn te herschikken?’ vroeg zij de wethouder. De wethouder reageerde hierop dat 20 miljoen euro nodig is om 30 duizend mensen uit huis en aan het werk te krijgen.

Volgens verschillende leden is het tevens belangrijk om in de gaten te houden dat mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering niet meer zo makkelijk aan een baan zijn te helpen als vier jaar geleden. ‘Het huidige systeem van toeslagen is risicovol en daardoor kan het soms niet lonend lijken om aan de slag te gaan,’ licht wethouder Wassink toe.

Mensen die nu in de bijstand zitten zijn bijvoorbeeld bang om niet meer terug te kunnen keren naar een uitkering, als zij weer een baan verliezen. De wethouder stelt hierbij voor om een ‘terugkeergarantie’ vast te stellen waardoor deze belemmering wordt weggenomen. ‘Er is dan een garantie om terug te kunnen keren naar de bijstand, die voor veel mensen toch een bepaalde zekerheid biedt,’ zo stelt wethouder Wassink.