Student en gemeente Amsterdam vandaag voor de rechter in zaak energietoeslag 

Melle van der Geest (24) stond vandaag voor de rechter. Hij heeft een zaak aangespannen tegen de gemeente om deze zover te krijgen dat zij hem alsnog een energietoeslag uitkeert. De rechtszaal zat vandaag vol met geïnteresseerde medestudenten.

Mensen met een laag inkomen konden vorig jaar aanspraak maken op een eenmalige energietoeslag van 1300 euro. Van der Geest kon dit niet omdat hij een student is en deze zijn uitgesloten van de regeling. Studenten kunnen enkel extra geld van de gemeente krijgen als ze een individuele bijzondere bijstand (ibb) aanvragen maar daar zit een strengere inkomensgrens aan dan voor de energietoeslag het geval is. 

Van der Geest vindt deze gang van zaken oneerlijk en stapte daarom naar de rechter. Hij legde aan de rechter uit welke gevolgen hij heeft ondervonden van de stijgende energiekosten en het niet in aanmerking komen voor compensatie. ‘Ik heb minder geld. Ik moet daarom veel besparen, mijn verwarming blijft nu uit,’ aldus Van der Geest. 

Legal Advice Wanted

Jurist Daan Swildens is medeoprichter van onderneming Legal Advice Wanted. Het adviesbureau helpt momenteel ongeveer 10.000 studenten door het hele land om energietoeslag te krijgen. In totaal staan komende tijd zo’n dertig rechtszaken in verschillende gemeenten op de planning. Swildens stond Van der Geest vandaag bij in de zaak tegen de gemeente Amsterdam. 

De gemeente Amsterdam

Volgens Geerten Kruis, beleidsadviseur van de gemeente, is het voldoende dat studenten zich kunnen beroepen op de ibb. Bij dit systeem toetst de gemeente de daadwerkelijke energiekosten van de aanvrager en de daadwerkelijke inkomsten van de aanvrager. De rechter vraagt zich af of dit niet veel extra werk voor de gemeente zal opleveren. Hier heeft de gemeente geen antwoord op. De gemeente geeft ook aan niet genoeg geld van het Rijk te hebben gekregen om de studenten de compensatie te geven. 

De regeling waar Van der Geest een beroep op doet is volgens de gemeente daarom enkel van toepassing op de categorie kwetsbare Amsterdammers voor wie de situatie uitzichtloos is, iets wat volgens hem niet het geval is bij de studenten. Dit omdat studenten een beroep kunnen doen op hun ouders of kunnen lenen. Swildens stelt hierover dat van der Geest al maximaal leent bij DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs). ‘Melle zijn vader is overleden en het is niet vanzelfsprekend dat hij een toelage van zijn moeder kan ontvangen,’ voegt hij hieraan toe.

De rechter benadrukt het feit dat deze zaak dan wel over Van der Geest gaat maar dat de uitspraak voor een grotere groep studenten, zo’n 41.000, van belang is. Uiterlijk 14 maart 2023 zal de uitspraak in deze zaak volgen.