Eenmalige compensatie voor kleine Amsterdamse ondernemingen

De gemeente Amsterdam heeft bekend gemaakt dat zij kleine ondernemers gaat ondersteunen met een eenmalige compensatie. Hiermee wil zij de ondernemers vanwege de gestegen energiekosten tegemoetkomen.

Volgens MKB-Amsterdam, een belangenvereniging voor middelgrote en kleine ondernemingen, is een tegemoetkoming voor kleine ondernemers noodzakelijk. MKB-Amsterdam voorzitter Achmed Baâdoud stelt op de site van de belangenorganisatie dat het schrijnend is hoeveel ondernemers in de problemen zijn gekomen door de gestegen energiekosten. MKB-Amsterdam heeft de moeilijke situatie waarin veel ondernemers door de gestegen energiekosten zitten, aangekaart bij het stadsbestuur. 

Wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken) heeft tevens aangegeven dat hij is geschrokken van de prijsstijgingen waar ondernemers mee worden geconfronteerd. De gemeente heeft daarom besloten 10 miljoen euro uit te trekken om de ondernemingen te helpen.

Advies- en fixteams

De investering van de gemeente is opgedeeld voor twee verschillende doeleinden. Allereerst, zal de gemeente 3 miljoen euro investeren in advies- en fixteams. Deze teams gaan langs bij ondernemers in de stad om ze te helpen met de verduurzaming van hun onderneming. Ze geven tips over bijvoorbeeld het gebruik van ledverlichting, tochtstrips of dubbel glas. De gemeente wil door het verduurzamen van de ondernemingen het gebruik van elektriciteit en gas, en hiermee ook de kosten hiervan, van de ondernemingen terugdringen. Van 1 november tot 25 januari 2023 heeft het inzetten van advies- en fixteams gezorgd voor een besparing van circa negen procent elektriciteit en zes procent gas. Dat is een gemiddelde jaarlijkse besparing van bijna 700 euro per onderneming.

Subsidie 

De resterende 7 miljoen euro wordt gebruikt voor de tegemoetkoming van energiekosten. Dit zal in de vorm van subsidie worden uitgekeerd aan de ondernemingen die hier recht op hebben. De subsidies die de ondernemingen kunnen krijgen bedraagt minimaal 1000 euro en maximaal 5000 euro. Dit zal worden uitgekeerd binnen vier weken nadat een ondernemer een aanvraag heeft gedaan voor het ontvangen van de subsidie. Hoeveel subsidie ondernemers precies krijgen is afhankelijk van hun energiekosten. 

Er zitten duidelijke regels aan wie voor de gemeentelijke steun in aanmerking komt. De steun geldt voor ondernemingen met minimaal twee en maximaal tien werknemers. Ook moet de onderneming ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, in Amsterdam zijn gevestigd en aantonen dat de onderneming te maken heeft met een tariefstijging van minimaal 1,19 euro voor een kuub gas en 0,35 euro kilowattuur voor elektriciteit. Daarnaast moeten de bedrijven een energiescan laten uitvoeren. Met de energiescan kunnen ondernemingen volgens de gemeente inzicht krijgen in alle besparingsmogelijkheden. Het advies- en fixteam zal aan de hand van deze scan de nodige maatregelen treffen om de onderneming duurzamer te maken.