Nieuwe informatie Marengoproces leidt tot controverse: ‘Zelf interpretatie maken snijdt geen hout’

De advocaten van verschillende verdachten in het Marengoproces hebben tijdens een extra zitting aangegeven de werkwijze van het OM ‘schimmig’ te vinden. Zolang er geen vollediger onderzoek wordt gedaan naar de inhoud van PGP-berichten, blijft het gevaar van juridische dwaling groot.

‘Marengo is een soort virus, het gaat weg en speelt weer op,’ stelt advocaat Guy Weski vandaag in een nieuwe zitting in de Bunker. Samen met advocaten Nico Meijering en Marc Dunsbergen uit hij zijn zorgen naar aanleiding van nieuwe stukken die het OM op 17 januari toevoegde aan het dossier. Het ging om recent ontsleutelde gesprekken van drie cryptotelefoons, waarvan er één in het bezit van kroongetuige Nabil B. was, en een verklaring uit Marokko over de moord op Martin Kok in 2016.

De nieuwe berichten van de PGP-telefoons zouden aantonen dat Saïd R. en Achraf B. andere rollen vervulden dan tot nu toe werd aangenomen. Zo zou Achraf B. niet op de uitkijk hebben gestaan bij de moord op Kok en sluiten verschillende PGP-berichten niet aan op de verklaringen van Nabil B. over Saïd R. Het Openbaar Ministerie liet echter weten de nieuwe informatie geen aanleiding te vinden tot aanpassing van de strafeis.

Flarden van gesprekken

‘Het OM hult zich in schimmen,’ zegt Nico Meijering, advocaat van Mo R., over de late aanlevering van de nieuwe stukken aan het dossier. Hij benadrukt het feit dat het al zeven jaar geleden is dat de PGP-telefoons zijn ingenomen. ‘Ik heb nog steeds geen bevredigend antwoord gehoord op de vraag waarom deze stukken pas in dit stadium zijn ingebracht.’ De officier van justitie beargumenteert dat ook het OM overvallen was door de late ontcijfering van de PGP-berichten, maar dat aan de echtheid van de inhoud niet te twijfelen is. 

Advocaat van Walid M., Claudia van Oort, spreekt over ‘flarden van gesprekken als bewijsmiddelen’. ‘Dit is een bevestiging van wat de verdediging al jaren roept: het risico op dwaling is levensgroot als u uitgaat van berichten zoals die er nu incompleet liggen.’ Ook advocaat Dunsbergen uit zijn zorgen over dat risico. De eerlijkheid van het proces van zijn cliënt, Saïd R., staat volgens hem op het spel. 

Verklaring kroongetuige

Net als Dunsbergen trekt ook Meijering de verklaring van de kroongetuige in twijfel. Nabil B. zou volgens Meijering meermaals ‘de werkelijkheid geweld hebben aangedaan’, blijkt uit de nieuwe PGP-berichten. Zo zou uit berichten naar voren komen dat Nabil B. vanuit de gevangenis verder ging met het coördineren van misdrijven, waaronder de ontvoering en marteling van familieleden van Hakim Changachi, die eerder slachtoffer werd van een vergismoord onder leiding van B. ‘De kroongetuige zet aan tot escalatie.’

De advocaten verzochten het OM al eerder de betrouwbaarheid van kroongetuige Nabil B. te toetsen. Toen concludeerde het OM dat het horen over de inhoud van de berichten geen verhoor zou zijn over feiten die aan de cliënt ten laste zijn gelegd. ‘Dat vinden wij verrassend,’ stelt Weski. Opnieuw verzoeken de advocaten de kroongetuige te mogen bevragen, evenals getuige Achraf B. over diens verklaringen.

De rechtbank gaat mee in het verzoek van Dunsbergen om de kroongetuige verder te verhoren. De bevindingen uit het verhoor zullen worden meegenomen in het verdere loop van de zaak. In principe staat de afsluitende zitting gepland op 14 februari, maar de rechtbank houdt er ook rekening mee dat dit nog kan veranderen. Dan zal blijken of de vonnisdatum van 27 februari haalbaar is.