DWARS Amsterdam maakt nieuwe naam bekend

DWARS Amsterdam onthulde zaterdag hun nieuwe naam: DWARS Noord-Holland — Flevoland. Voorzitter Tom Molenaar legt uit dat de oude naam niet meer paste bij de afdeling. De nieuwe naam moet nu duidelijk maken dat DWARS ook in Noord-Holland en Flevoland actief is. De onthulling, met wat discussie over interpunctie, markeert een frisse start.

De jongerentak van GroenLinks uit Amsterdam maakte zaterdagavond hun nieuwe naam bekend. En dat is volgens voorzitter Tom Molenaar hoog tijd: ‘Dit had al jaren geleden moeten gebeuren toen DWARS Amsterdam de focus buiten Amsterdam verbreedde.’ De naam werd na afloop van het landelijke landelijk congres van de GroenLinks-jongeren bekendgemaakt in het cultureel studentencentrum CREA.

DWARS is de onafhankelijke jongerenorganisatie van GroenLinks. Onder leiding van het landelijk bestuur bevat DWARS tien afdelingen, grofweg verdeeld over verschillende provincies. Deze afdelingen houden zich bezig met lokale politiek, organiseren activiteiten en voeren acties uit rond relevante thema’s in hun regio. DWARS Amsterdam, als grootste afdeling, vertegenwoordigt diverse jongeren in Noord-Holland en Flevoland. En daar ligt precies het probleem van de oude naam volgens Molenaar: ‘Mensen wisten niet dat wij ook over Noord-Holland gingen, laat staan over de provincie Flevoland.’ 

Met een megafoon spreekt Molenaar de groep toe: ‘Houd elkaar nog even vast’. Een paar leden zitten zichtbaar gespannen tegen elkaar op een witleren bank. Anderen staan om het kleine podium heen. ‘We nemen afscheid van iets dat we waren, en nog steeds zijn, maar nu net even anders.’ Onder uitbundig tromgeroffel en het licht van een enkele schemerlamp onthullen bestuursleden Frank Lemmers en Janko Wiebenga de banner waarop de nieuwe naam en het logo te zien zijn: DWARS Noord-Holland — Flevoland. 

Aanvankelijk wordt de ruimte gevuld door luid gejuich. Dan volgen geluiden van verbazing: ‘Is dat nou een spatie?’, wordt vanuit het publiek geroepen. Volgens Molenaar is dat omdat DWARSers nogal ‘pietjes precies’ zijn. ‘We hebben een strenge huisstijl. Om in die huisstijl te blijven ging het heel lang over de interpunctie van de naam,’ vertelt Molenaar. ‘De helft wilde een streepje, en de helft wilde een &-teken.’ Tekstueel gezien is het nu een streepje, maar visueel behoort het tot geen van beide kampen; in het logo staan de provincienamen boven elkaar.

Molenaar denkt dat het betrekken van Noord-Holland en Flevoland in de naam ervoor zorgt dat de afdeling veel beter te vinden is. ‘Zowel voor nieuwe leden, als voor de moederpartij is zo in één klap duidelijk welke gebieden bij ons horen. Het is heel fijn dat wij nu de koppeling kunnen maken, zonder eerst uit te moeten leggen dat wij niet alleen voor Amsterdam staan. We willen ons dwarse geluid laten horen. Wij spreken voor en namens alle leden in Noord-Holland en Flevoland,’ aldus de voorzitter.

De onderzin van DWARS is ‘het is tijd voor verandering’: ‘We zijn altijd bezig met verbetering en groei binnen de organisatie. Misschien heeft het onbewust zelfs wel geïnspireerd om een naamswijziging door te voeren.’

Maar de slogan slaat ook op het huidige politieke landschap, licht Molenaar toe: ‘Sinds de winst van de PVV tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in november is het aantal nieuwe leden explosief gegroeid.’ Volgens Molenaar zijn mensen zich steeds meer bewust van de problemen in de samenleving, hetzij polarisatie of klimaatverandering. Molenaar hoopt dat deze groei doorzet: ‘Het is tijd voor verandering. Hoe meer mensen zich aansluiten bij een politieke organisatie, hoe meer mensen die verandering teweeg kunnen brengen.’