‘We zijn een stuk pessimistischer over de vrijlating van de heer Rombley’

Advocaten Carry en Geert-Jan Knoops proberen de onschuld van Vernond Rombley te bewijzen. Ze zijn aangesloten bij het Innocence Network dat mensen, die zeggen onschuldig vast te zitten, helpt met nieuw onderzoek naar de feiten. De 28-jarige Rombley zit sinds 2015 vast voor de roofmoord op een supermarkteigenaar op Curaçao. 

Het advocatenduo Carry Knoops-Hamburger en Geert-Jan Knoops, staat bekend om het behandelen van afgesloten zaken waarbij iemand veroordeeld is, maar onschuldig zegt te zijn. Hun kantoor, Knoops’ advocaten, is als enige Nederlandse kantoor aangesloten bij het Innocence Network dat zich wereldwijd inzet voor dit soort zaken. 

Over de zaak van de Curaçaose Vernond Rombley werd afgelopen zomer een driedelige documentaire gemaakt door de KRO-NCRV, naar aanleiding van nieuw onderzoek van deskundigen en het advocatenduo. Rombley werd veroordeeld voor de in december 2014 gepleegde roofmoord op een supermarkteigenaar op Curaçao. Sinds zijn negentiende zit hij de toegewezen 15 jaar uit. Zijn termijn zit er bijna op.

Rombley kwam in beeld door een vermeende bekentenis aan meisjes via Whatsapp. Hij zegt later onschuldig te zijn en Samen met psycholoog Lucio Ricardo werd een analyse gemaakt van de app-geschiedenis in Rombley’s telefoon. Daaruit blijkt dat het bewijsmateriaal niet overeenkomt met de analyse.

Drie jaar geleden namen advocaten Carry en Geert-Jan Knoops de, al afgesloten, zaak aan en vroegen herziening aan. Afwachten is nu op de nader te bepalen zittingsdag waar eventueel nieuw bewijs bekeken wordt. 

Hoe ontstaan dit soort zaken?

Mevrouw Knoops: ‘Als er aanleiding is voor een nieuw onderzoek, omdat iets bijvoorbeeld niet goed is uitgezocht, niet goed uitgediept, een alibi niet is gevolgd, of een deskundig rapport op een andere manier fouten vertoont, gaan wij nader onderzoek doen. We schakelen deskundigen in en kijken scherp naar het onderzoek van de politie. Soms wordt dan toch duidelijk dat de veroordeelde onschuldig blijkt te zijn.’ 

Dit soort specifieke zaken doen jullie pro deo, wat motiveert jullie?

Mevrouw Knoops: ‘Gerechtigheid. En dat kan ook een veroordeling zijn. Gerechtigheid is niet per se vrijspraak; het is een uitspraak krijgen, die past bij wat er werkelijk is gebeurd. En helaas kunnen mensen fouten maken, ook bij het OM. Het gebeurt een enkele keer.’ 

Meneer Knoops: ‘Het is niet fair dat er door de overheid wordt gedaan alsof er geen fouten worden gemaakt bij het OM, of dat het een unicum is als dat wel gebeurt. Er is door die houding ook geen potje voor deskundige kosten in dit soort afgesloten zaken. We bekostigen daarom zelf waar kan. We doen wat we kunnen.’

Waarom is dit werk zo belangrijk, denkt u?

Meneer Knoops: ‘Niet alleen is het heel erg belangrijk voor de afgesloten zaken, maar de kennis die je ermee opdoet, en de ervaring die je daarmee krijgt, levert ook een betere kwaliteit op voor de gewone zaken.’ 

Mevrouw Knoops: ‘Het is dan ook heel belangrijk dat de kennis die wordt opgedaan in de herzieningszaken, door iedereen gebruikt wordt in de gewone praktijk. 

Het leert namelijk dat je echt diepgaand onderzoek moet doen naar wat je cliënt vertelt, zeker als diegene onschuldig zegt te zijn.’ 

En dat ging zo in de zaak van Vernond Rombley?

Meneer Knoops: ‘Jazeker, hij heeft vanaf moment één gezegd onschuldig te zijn en op het moment van de daad ergens anders te zijn. Dat heeft het OM in Curaçao nooit onderzocht.’

Mevrouw Knoops: ‘Vervolgens heeft justitie gek genoeg op en rond de datum van de daad heel veel Whatsapp berichten van zijn telefoon verwijderd, waarmee zijn eventuele alibi verloren is gegaan. Het weghalen van mogelijk bewijsmateriaal is strafbaar. Het maakt dat een verdachte zijn onschuld niet goed meer kan bewijzen.’

De aanvraag voor een herziening in deze zaak baseren jullie dus daarop?

Mevrouw Knoops: ‘Ja, maar ook op uiterlijke kenmerken die te zien zijn op bewakingsbeelden van de winkel. De stand van de wenkbrauwen, het kapsel en de lengte van de dader passen niet bij Rombley. We hebben het laten onderzoeken door een Engelse forensisch onderzoeksbureau en dat kwam tot het oordeel dat het Rombley niet geweest kan zijn.’

Dat klinkt duidelijk. Waar ligt dan de moeilijkheid?

Meneer Knoops: ‘De drempel voor een heropening ligt heel hoog, omdat de bewijslast bij de aanvraag voor een herziening bij de veroordeelde ligt. Terwijl dat in een gewone strafzaak natuurlijk bij het OM ligt. Daarnaast wordt de beoordeling in herziening van het werk van het Curaçaose hof door datzelfde hof gedaan. En het is lastig om over je collega’s te oordelen.’  

Hoe hoog acht u de kans op een herziening?

Mevrouw Knoops: ‘In oktober 2023 is de zaak behandeld op Curaçao, daarbij heeft het gerechtshof besloten alleen het lengteverschil tussen de dader en Rombley opnieuw te gaan bekijken. De andere nieuwe bewijzen zijn afgewezen voor verder onderzoek. Ons doel voor de heer Rombley, die zijn straf al bijna heeft uitgezeten, is natuurlijk vrijspraak, maar die kans wordt zo wel kleiner.’

Meneer Knoops: ‘Het is afwachten of  het Nederlands Forensisch Instituut onze conclusies over het lengteverschil overneemt. We hebben ook gevraagd of de heer Rombley, in afwachting van de heropening van de zaak, thuis mag zitten. Aangezien het OM het eens was met in ieder geval één nieuw aangedragen bewijsstuk, verbaasde het ons zeer dat het hof van justitie in Curaçao die aanvraag afwees. Daardoor zijn we over de hele zaak een stuk pessimistischer geworden.’