Dit betalen de HvA, de UvA en de VU aan studentenverenigingen

Discriminatie, mishandelingen en seksistische liederen; de ontgroeningen van studentenverenigingen lopen geregeld uit de hand. Steeds vaker korten hogescholen en universiteiten studentenverenigingen op bestuursbeurzen en subsidies. Hoeveel geld lopen verenigingen daardoor mis?

Stiptheidsacties in negen vragen

De maximale snelheid niet overschrijden, ambulances piekschoon houden, geen overuren maken: deze week voert het ambulancepersoneel stiptheidsacties als protest tegen slechte arbeidsomstandigheden. NAP Nieuws stelde experts negen vragen over deze vreemde vorm van actievoeren.

Hoe ziekenhuizen laaggeletterden tegemoet komen

De dokter schrijft medicatie voor, maar je begrijpt de bijsluiter niet; in de zorg kan laaggeletterdheid tot ongezonde én gevaarlijke situaties leiden. In Amsterdam heeft achttien procent van de volwassenen moeite met lezen en schrijven. Hoe komt het ziekenhuis hen tegemoet?

Zo rookvrij is Amsterdam

Steekt Amsterdam Groningen de loef af? In oktober vorig jaar maakte laatstgenoemde bekend de eerste rookvrije stad van Nederland te willen worden. Maar ook Amsterdam zet stappen in het uitbannen van de sigaret. NAP Nieuws onderzocht hoe rookvrij de stad op dit moment is.

Zorgfusie VUmc/AMC: wie wordt er beter van?

Het VU Medisch Centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) fuseren. Binnen een termijn van tien jaar ontstaat er een ziekenhuis met veertienduizend medewerkers en een geschatte omzet van 1,8 miljard euro.

Bart Hurkxkens wil in ieder stadsdeel een vrijeschool

Vrijeschoolgodfather Bart Hurkxkens (64) zit klem. Hoewel reguliere scholen elk jaar krimpen, groeiden vrijescholen de afgelopen vijf jaar landelijk met bijna twintig procent aan leerlingen. Ook in Amsterdam is de vraag groot, maar wet- en regelgeving weerhouden Hurkxkens, bestuursvoorzitter van de vrijescholen in Amsterdam en Amstelveen, ervan nieuwe scholen te stichten.

Fusie VUmc en AMC heeft nauwelijks gevolgen voor opleidingen geneeskunde

De aankomende fusie tussen het VU Medisch Centrum (VUmc) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) heeft nauwelijks gevolgen voor het geneeskunde onderwijs. De bacheloropleidingen van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit blijven onveranderd en los van elkaar bestaan. Dat zegt Marre Roozen, communicatieadviseur van het VUmc.

‘Voor basisscholen heeft de privacywet de meeste impact’

Als een tijdbom tikt de klok op de website van de Europese Unie: nog 118 dagen voordat de Algemene Vordering Gegevensbeveiliging (AVG) ingaat. Het is de grootste verandering in privacywetgeving van de afgelopen twintig jaar.  NAP Nieuws maakt een ronde bij Amsterdamse basisscholen en ontdekt dat de invoering van de wet daar niet zonder slag […]