Vermindert de doorstroomtoets kansenongelijkheid in het onderwijs?

De meeste basisscholen in Nederland nemen volgende week voor het eerst de doorstroomtoets af bij hun leerlingen uit groep 8. Deze toets vervangt de centrale eindtoets. Het moet de kansenongelijkheid tussen leerlingen verkleinen, omdat de uitslag kan worden meegenomen in de schoolkeuze. Hoe kijken ze daar in Amsterdam tegen aan?

‘Besteed meer aandacht aan de zorgen van jonge vrouwen rondom hormonen’

Eén op de vijf jonge vrouwen gebruikt geen anticonceptie, zo blijkt uit een groot nationaal onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland. Voornamelijk het pilgebruik onder jonge vrouwen is sterk afgenomen. Een groot deel geeft aan geen hormonen te willen slikken. De GGD Amsterdam vindt dat vrouwen serieus moeten worden genomen in hun zorgen over hormonen.

Navigeren tussen zorgwetten: jeugdhulp na achttien jaar

Wanneer zorgbehoevende jongeren achttien jaar worden, vallen zij buiten de jeugdwet. De psychische zorg die zij nodig hebben moet dan door andere wetten gefinancierd worden. Dit betekent vaak dat een nieuwe behandeling bij een ander zorgteam moet worden gestart. Medewerkers van Care-Express Amsterdam vertellen hoe zij dit anders doen: jongeren die achttien worden kunnen hun behandeling voortzetten met dezelfde hulpverleners.

‘Als pasgeboren vogel uit je nest getrapt, terwijl je niet zeker weet of je kunt vliegen’

De subsidie van de gemeente voor centrum de Brouwerij, een behandelinstelling en ontmoetingsplek voor mensen met psychosegevoeligheid, is bijna gehalveerd ten gevolge van een nieuwe aanbesteding. De bezuiniging gaat gepaard met onduidelijkheid en onzekerheid, en dat terwijl er veel op het spel staat: ‘Het besef lijkt te ontbreken dat het om plekken gaat waardoor je levend blijft.’