Meer Amsterdammers in de schuldsanering

Het aantal Amsterdammers in de schuldsanering is het afgelopen jaar gestegen van 739 naar 816. Dit blijkt uit cijfers van het Bureau Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Op landelijk niveau is dit aantal juist gedaald, vooral vanwege strengere voorwaarden die gemeenten in hun eigen schuldenbeleid hanteren.

Langdurig werklozen 'terug bij af'

Ze worden de ‘moeilijk bemiddelbaren’ genoemd: mensen die zonder hulp geen baan kunnen vinden. Twee jaar geleden schrapte Amsterdam alle activeringstrajecten bedoeld om hen aan werk te helpen. Hun kansen op de arbeidsmarkt zijn er in de tussentijd niet beter op geworden.

Jongeren uit bijstandsgezinnen de dupe van aanscherping Wwb

AMSTERDAM, 3 februari – Amsterdamse jongeren uit minimagezinnen ondervinden negatieve gevolgen van de aangescherpte Wet werk en bijstand (Wwb). De nieuwe regels maken het voor hen moeilijker om aan het werk te gaan en veroorzaken spanningen in het gezin. Dat zegt jeugdhulpverleningsorganisatie Streetcornerwork. Per 1 januari 2012 is de Wwb gewijzigd. Ouders en jongeren die […]

Jeugdsportfonds wil meer geld voor sportminnende minima

Het potje van het Amsterdamse Jeugdsportfonds was vorig jaar al in augustus op. Daardoor kon het fonds in 2011 voor het eerst niet voldoen aan alle verzoeken om kinderen uit arme gezinnen te laten sporten. “Er is structureel meer geld nodig vanuit de gemeente”, zegt Harrie Postma van Jeugdsportfonds Nederland. AMSTERDAM, 25 januari – Alle […]

Amsterdam bundelt dienstverlening ondernemers

Amsterdam, 19 jan – De gemeente Amsterdam gaat haar dienstverlening aan ondernemers bundelen. ‘Ondernemerscentrum Amsterdam’, heet het nieuwe project van de stadsdelen, dienst Economische Zaken, Dienst Werk en Inkomen (DWI), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Belastingdienst. De raadscommissie Economische Zaken heeft vandaag ingestemd met het project. Het project bestaat uit twee onderdelen. Op […]

Een wegenwacht voor de fiets zet je niet eenvoudig op

Zwerfjongeren die naar je toekomen om je kapotte fiets te repareren. Een groep studenten leek het een mooi idee. Maar het voor elkaar krijgen blijkt lastig, vertelt projectleider Ewout Urbach. Dakloze is niet echt dakloos       Waarom een dakloze jongere aan werk helpen, in plaats van aan onderdak? “Een zwerfjongere, officieel een dakloze, heeft vaak wel […]

Nieuw in Nederland? Zoek het zelf maar uit

Door Eva Rooijers en Marjolein van de Water Als het aan het nieuwe kabinet ligt worden migranten zelf verantwoordelijk voor hun inburgering.  Leidt dit tot meer participatie, zoals de regering wil, of zet het de kwaliteit van de inburgering onder druk? Tien vrouwen met kleurige hoofddoeken rennen om een tafel heen, zwaaien met hun armen […]