Amsterdam bundelt dienstverlening ondernemers

Amsterdam, 19 jan – De gemeente Amsterdam gaat haar dienstverlening aan ondernemers bundelen. ‘Ondernemerscentrum Amsterdam’, heet het nieuwe project van de stadsdelen, dienst Economische Zaken, Dienst Werk en Inkomen (DWI), de Kamer van Koophandel (KvK) en de Belastingdienst. De raadscommissie Economische Zaken heeft vandaag ingestemd met het project.

Voorlopig kunnen ondernemers nog terecht op amsterdam.nl/ondernemen
Voorlopig kunnen ondernemers nog terecht op amsterdam.nl/ondernemen

Het project bestaat uit twee onderdelen. Op een internetsite kunnen (beginnende) ondernemers terecht met hun vragen en worden ze doorverwezen naar de juiste instantie. Daarnaast komt er een wijkgerichte aanpak met voorlichtingsbijeenkomsten waar alle deelnemende organisaties aanwezig zijn. “We willen dat ondernemers niet meer de hele stad hoeven door te fietsen naar tientallen loketten”, aldus projectleider Joyce Hamilton.

“Onze ambitie is om begin 2012 online te zijn”, vertelt Hamilton. “We zijn nu bezig om alle werknemers van de organisaties in te lichten over elkaars taken, zodat ze ondernemers kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.”

Amsterdam Ondernemerscentrum wil ook aanwezig zijn in de wijk. “Winkelstraatmanagers van stadsdelen en bedrijfsbezoekers van de KvK weten wat er speelt”, zegt Hamilton. “Zij moeten de problemen en vragen van ondernemers signaleren en hun doorverwijzen naar de juiste plek.”

Volgens de projectleider komen er voorlichtingsbijeenkomsten die zijn afgestemd op de behoeften van ondernemers. “Stel: een stadsdeel merkt dat veel mensen een onderneming willen starten, maar dat zij weinig verstand hebben van financiële administratie. Dan kan de KvK ondernemers wijzen op cursussen, het stadsdeel helpen met bedrijfshuisvesting en -vergunningen en de Belastingdienst met belastingtechnische zaken.”

De aanleiding van het project is de sluiting van Amsterdamse ondernemershuizen, waar ondernemers terecht konden voor individueel bedrijfsadvies, begeleiding bij het opstellen van een ondernemersplan en trainingen. Op 1 januari sloten de ondernemershuizen Groot Oost en West binnen de ring. De vestiging Zuidoost gaat dicht op 1 april.

De ondernemershuizen kostten 2 miljoen euro per jaar. Het nieuwe project kost minder dan de helft, bleek tijdens de commissievergadering. De precieze financiering van het project is nog niet duidelijk, wel is alvast ruim 350 duizend euro aan Europees geld beschikbaar. “Door het wegvallen van inkomsten uit het Grotestedenbeleid is er vanuit de centrale stad geen geld meer voor de ondernemershuizen”, vertelt Cecile Boer, projectleider van het ondernemershuis Nieuw-West, dat als enige in Amsterdam openblijft.

“De afstand tussen ondernemers en de KvK in Nieuw-West is door het hoge aantal laagopgeleiden relatief groot”, aldus Boer. Het stadsdeel heeft om die reden besloten om het ondernemershuis zelf te financieren. Het ondernemershuis in Nieuw-West gaat volgens Boer nauw samenwerken met het nieuwe ondernemerscentrum.