SP: geen extra kosten afvoer scheepsafval

AMSTERDAM – 16 jan. Amsterdam moet het Rijk aansporen vaart te maken met het invoeren van een systeem waarin schepen hun afval zonder extra kosten kunnen afvoeren. Dit moet voorkomen dat scheepsafval illegaal wordt gedumpt. Dat zei SP-raadslid Laurens Ivens gisteren in de raadscommissie van Financiën, Economische Zaken, Zee- en Luchthaven.

Het voorstel van Ivens komt overeen met de Europese richtlijn voor ontvangstvoorzieningen voor havens. Deze schrijft sinds 2000 voor dat de kosten voor de afvalverwerking van schepen voor minimaal dertig procent moeten worden gedekt door indirecte financiering, zoals het havengeld. Dit is in Nederland momenteel nog niet het geval.

Daarnaast pleit het raadslid voor een moderne installatie voor de verwerking van gevaarlijke stoffen. In 2006 weigerde de Amsterdam Port Services (APS) de verwerking van giftige afvalstoffen van de Probo Koala. APS was niet in staat tot de verwerking van het chemische afval en verwees het schip door naar Afvalverwerking Rijnmond of Afval Terminal Moerdijk. Het schip koos ervoor uit te wijken naar Ivoorkust. De giftige lading werd daar uiteindelijk geloosd op de vuilstortplaatsen van Abidjan.