Ondernemersvereniging Rokin eist compensatie

AMSTERDAM – 23 jan. Voorzitter van Vereniging Ondernemers Rokin Willem Koster eiste dinsdag compensatie voor schade die ondernemers oplopen. De ondernemers rond het Rokin lopen de schade volgens hem op doordat zij als laatste aan de beurt komen bij de renovatie van De Rode Loper. Onder De Rode Loper vallen De Dam, het Rokin, de Vijzelgracht en de Vijzelstraat. De gemeente Amsterdam publiceerde december vorig jaar een nota van uitgangspunten over de renovatie. Koster sprak zijn eis uit op de tweede inspraakavond over die nota waarbij bewoners en ondernemers de gelegenheid kregen om te reageren op de uitgangspunten van de renovatie van het Rokin gedeelte van De Rode Loper.

De renovatie van het Rokin zal op zijn vroegst in 2013 plaatsvinden, terwijl het Damrak en het Beursplein waarschijnlijk al in 2011 onder handen genomen worden. De renovatiewerkzaamheden komen nog eens bovenop de last die de ondernemers rondom het Rokin ondervinden van de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn. Die duren veel langer dan gepland. Het steeds verder verlengen van ‘de periode van chaos en ellende’ heeft de ondernemers volgens Koster ‘zwaar getroffen’. De huidige schaderegeling is ‘volstrekt ontoereikend’.

Koster vindt bovendien dat de gemeente afspraken over het bouwterrein niet is nagekomen. Het bouwterrein zou in een eerdere fase al ingeperkt worden. Dat is niet gebeurd. Ook daarvoor hebben de ondernemers geen compensatie gekregen. Directeur Herman van Velsen van het gemeentelijke schadebureau Noord/Zuidlijn heeft de indruk dat de overlast zich beperkt tot rond de stationslocaties. Er wordt nu al overleg gepleegd over uitbreiding van de compensatieregeling terwijl de vertragingsperiode vermoedelijk pas in 2011 ingaat. ‘De onafhankelijke schade adviescommissie zal er tegen die tijd over beslissen.’