Grootscheepse actie tegen bouwplannen IJmeer

AMSTERDAM, 30 jan. Actiegroep de Kwade Zwaan is een petitieactie begonnen tegen de bouwplannen in het Markermeer-IJmeer. Met veertigduizend handtekeningen wil de actiegroep in mei dit onderwerp als burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer zetten.

 De regering wil met de bouwplannen een zogenaamde dubbelstad maken van Amsterdam en Almere. De Kwade Zwaan is tegen de bouw van 25 duizend woningen voor de kust van Almere en tegen de verkeersverbinding die dwars door het IJmeer moet komen. Deze plannen werden door staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga (ChristenUnie) op 18 december aan de Tweede Kamer aangeboden. De Kamer moet dit jaar een besluit nemen over dit Nationaal Waterplan.

Het IJmeer is door het netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie, Natura 2000, aangewezen als beschermd natuurgebied. ‘Daarmee is bouwen in het meer aan strikte regels gebonden. Er moet eerst aangetoond worden dat er geen alternatief is. We hopen politici wakker te schudden’, zegt Thilde Kuit (62) namens de actiegroep.

Burgemeester Ed Jongmans van gemeente Waterland liet dinsdag weten gezamenlijk de strijd aan te willen gaan met alle gemeenten langs het Marker- en IJmeer tegen de bouwplannen. Vorig jaar besloot de Raad van State dat er gebouwd mag worden in het IJmeer bij Almere. Er werd gezegd dat alleen de Natuurbeschermingswet de uitvoering van het plan nog in de weg zou kunnen staan.

In 1999 voerde de Kwade Zwaan al met succes actie tegen de plannen voor een baggerdepot voor de kust van Uitdam. Voor de IJmeer-actie zijn tot nu toe 2900 handtekeningen opgehaald.